Zobacz inny kierunek

Turystyka i rekreacja WSB Gdynia - Studia I stopnia

Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

 

200x3_ue.jpg

W rekrutacji 2018/2019 WSB w Gdyni prowadzi także nabór na studia I stopnia dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dlaczego warto studiować turystykę i rekreację w WSB?

 • Nasi absolwenci są profesjonalnie przygotowani do zawodu, a przede wszystkim są inspirowani do zaangażowania i kreatywnego działania.
 • Wszystkie specjalności zostały zweryfikowane pod kątem potrzeb pracodawców.
 • Ponad 50% zajęć prowadzonych jest przez znanych praktyków i menedżerów pracujących w najlepszych trójmiejskich hotelach, restauracjach, salonach SPA i gabinetach dietetycznych.
 • Zajęcia odbywają się między innymi na terenie obiektów turystycznych oraz znanych trójmiejskich hoteli i restauracji.
 • Każda ze specjalności ma wyróżnik rynkowy w postaci specjalistycznego kursu pozwalającego otrzymać zaświadczenie lub certyfikat.
 • Na specjalności hotelarstwo realizowane jest pierwsze w Polsce kształcenie dualne, co oznacza, iż zajęcia specjalnościowe odbywają się na terenie hoteli i są prowadzone przez menedżerów tam zatrudnionych.
 • Będziesz miał możliwość spotkania z autorytetami branży HoReCa, które osiągnęły sukces w branży.
 • Zajęcia praktyczne relizowane są m.in. w pracowniach gastronomicznych czy w profesjonalnych salonach kosmetycznych.

ofelia_podwiazka_img_0325.jpg„Realizując program edukacyjny na naszej uczelni, przede wszystkim dbamy o praktyczność przekazywanej wiedzy. Stale monitorujemy trendy i aktualne kierunki biznesowe na lokalnym rynku turystycznym, aby optymalnie dopasować profil naszych absolwentów do wymagań pracodawców. Dokładnie wiemy, jak ciekawie prowadzić zajęcia terenowe, dlatego podjęliśmy stałą współpracę z lokalnymi obiektami hotelarskimi i gastronomicznymi”.
Dominika Czechowska
menedżer kierunku turystyka i rekreacja

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Podczas studiów na tym kierunku:

 • nabędziesz praktyczną wiedzę, która pozwoli na znalezienie satysfakcjonującej pracy oraz rozwój własnych kompetencji
 • zdobędziesz umiejętności, które w przyszłości pomogą Ci się rozwinąć w zawodzie oraz osiągnąć sukces zawodowy
 • nauczysz się, jak stale uzupełniać wiedzę, aby być docenianym i szanowanym pracownikiem.

Wiedzę i zdobyte doświadczenie będziesz mógł kontynuować na studiach II stopnia.

Partnerzy kierunku
Realizując  studia na kierunku turystyka i rekreacja WSB w Gdańsku współpracuje z wieloma znanymi firmami, dzięki czemu może profesjonalnie przygotować studentów do pracy w danej branży.

 • Gdańska Organizacja Turystyczna
 • sieć hoteli Dobry Hotel
 • Condohotels Management Sp. z o.o
 • Pomorska Akademia Kulinarna

got_logo_wersja_podstawowa_rgb.jpgdobry_hotel.jpgcondohotels-management-cmyk.jpg

Jako absolwent turystyki i rekreacji WSB w Gdańsku możesz kontynuować studia m.in. na:

 

ikony-teb-2015-6.pngProgram studiów  na kierunku turystyka i rekracja w WSB w Gdańsku

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Ekonomia
 • Zarządzanie sprzedażą w turystyce
 • Podstawy zarządzania
 • Pedagogiga czasu wolnego
 • Podstawy turystyki
 • Wychowanie fizyczne
 • Geografia turystyczna
 • Metody efektywnego uczenia się i pisania prac projektowych
 • Podstawy rekreacji
 • HoReCa
 • Warsztaty komunikacji i prezentacji
 • Psychologia
 • Różne formy rekreacji
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
 • Marketing usług turystycznych

Przedmioty kierunkowe

 • Fizjologia człowieka
 • Informatyka w turystyce
 • Negocjacje i komunikacja społeczna
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Promocja zdrowia
 • Komercjalizacja produktów turystycznych
 • Krajoznawstwo i architektura sztuki
 • Prawo w turystyce

Przedmioty specjalnościowe

 • Organizacja kongresów i konferencji
 • Żywność i żywienie w hotelarstwie
 • Gospodarka turystyczna Unii Europejskiej
 • Protokół dyplomatyczny
 • Fizjologia zmęczenia i wypoczynku
 • Kosmetologia i pielęgnacja urody
 • Gry i zabawy ruchowe
 • Socjokulturowe formy rekreacji
 • Podstawy dietetyki
 • Biznesplan przedsiębiorstwa gastronomicznego
 • Obsługa pasażerska i komunikacja w obiekcie lotniczym
 • Logistyka ruchu lotniczego w sektorze turystycznym
 • BHP i procedury w odnowie biologicznej
 • Produkt odnowy biologicznej w Polsce

Każdy kierunek studiów w WSB ma swojego  menedżera, który czuwa m.in. nad jego programem oraz praktycznością zajęć.
To także osoba, do której można się zgłosić z inicjatywami lub problemami związanymi z kierunkiem.

foto_233x134_74.jpg Menedżerem kierunku turystyka i rekreacja w WSB w Gdańsku jest mgr Dominika Czechowska dczechowska@wsb.gda.pl- Dominika Czechowska-Mrozińska: doktorantka UG w zakresie zarządzania windykacyjnego, Menedżer kierunku Turystyki i Rekreacja WSB, doradca i mentor przedsiębiorstw w ramach współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, doradca zarządu spółki Agnes, Condohotels Managment, Langowski Shipping, Śliwa Plastic, uczestnik rad programowych Uczelni Wyższych, w dotychczasowej karierze zawodowej realizacja wiedzy i kompetencji oraz cech lidera na stanowiskach menedżerskich, autor merytoryczny projektów dofinansowanych ze środków UE.
img_0578.jpg
Piotr Rudziński Dyrektor hoteli Różany Gaj i Villa Sedan w grupie Dobry Hotel- Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni na wydziale Towaroznawstwa i Organizacji Usług Hotelowych. Z branżą hotelarską związany od początku swojej kariery zawodowej. Rozpoczynał swoją pracę w sieci hoteli Qubus na stanowisku kelnera. Szybko awansował przechodząc kolejne szczeble zawodowe w hotelach w całej Polsce. Od 2004 roku związany z firmą Dobry Hotel. Obecnie zarządza dwoma z hoteli tej sieci w Sopocie i w Gdyni. Powadzi szkolenia z zakresu zarządzania w hotelarstwie, serwisu gastronomicznego oraz aktywnej sprzedaży. Od 2015 roku związany również z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku w której prowadzi wykłady na kierunku Turystyka i Rekreacja. Prywatnie miłośnik sportu. Uprawia bieg, pływanie i kolarstwo, przygotowuje się do triathlonu.
img_0617.jpg
Magdalena Zdybel- Dyrektor Hotelu BEST WESTERN PLUS Arkon Park Hotel w Gdańsku, absolwentka wydziału Organizacji Usług Turystyczno-Hotelarskich Akademii Morskiej w Gdyni.
Od 2008 roku związana z trójmiejską branżą hotelową i siecią Dobry Hotel. Swoją karierę zawodową rozpoczęła na ostatnim roku studiów, podejmując pracę, jako recepcjonistka w hotelu BEST WESTERN Villa Aqua w Sopocie. Zarządza i koordynuje pracą ponad 30 osobowego zespołu. W wypełnianiu obowiązków dyrektora pomaga jej, na co dzień niewyczerpana energia, wrodzona gościnność, naturalność, kreatywność i finezja.
Zarówno w pracy, jak i życiu prywatnym wyznaje dewizę: „indywidualne podejście oraz perfekcja w działaniu są kluczem do sukcesu”.
img_0624.jpg Marta Kozłowska- Dyrektor hotelu BEST WESTERN Villa Aqua w Sopocie. Absolwentka Akademii Morskiej specjalności Organizacja Usług Turystyczno- Hotelarskich. Pracę zawodową zaczynała jako pilot wycieczek zagranicznych. W trakcie pobytu w Hiszpanii w ramach programu Erasmus rozpoczęła przygodę z hotelarstwem. Z firmą DOBRY HOTEL związana jest od roku 2004. Od stanowiska recepcjonistki hotelu Villa Sedan, poprzez stanowisko kierownika recepcji, kierownika hotelu do awansu na stanowisko dyrektora hotelu. W pracy wyznaje zasadę, że hotel tworzą ludzie w nim pracujący, dlatego do współpracy szuka ludzi z pasją i wrodzoną gościnnością.
img_0709.jpg
Jacek Borzyszkowski – doktor nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu organizacji i zarządzania turystyką. Zajmuje się problemami rozwoju funkcji turystycznej oraz działań marketingowych w jednostkach samorządu terytorialnego, jak również zagadnieniami współpracy publiczno-prywatnej podejmowanej na rzecz rozwoju turystyki (działalność  organizacji zarządzających obszarami recepcji turystycznej – DMO). Od kilkunastu lat współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedstawicielami szeroko rozumianej branży turystycznej, m.in. świadcząc usługi szkoleniowe i konsultingowe oraz będąc autorem lub współautorem szeregu ekspertyz i dokumentów planistyczno-strategicznych z zakresu rozwoju funkcji turystycznej.

Natalia Rykowska - absolwentka dietetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Z branżą dietetyczną jest związana od początku swojej kariery zawodowej. Doświadczenie zdobywała w prywatnych poradniach żywieniowych oraz oddziałach szpitalnych. Współtworzyła panel dietetyczny w pilotażowym projekcie sportowo - zdrowotnym Ekstra FAN organizowanym przez operatora Stadionu Energa Gdańsk, Lechię Gdańsk oraz Ośrodek Promocji Zdrowia. Dziś właściciel Poradni Dietetycznej Kaloria Zdrowia. Należy również do interdyscyplinarnego zespołu specjalistów w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia, poradni diabetologicznej mieszczącej się w SP ZOZ w Żukowie oraz Centrum Medycznego Medycyny Rodzinnej Grupy LuxMed. Dietetyk w programie zdrowotnym Trzeci Wiek w Zdrowiu skierowany dla seniorów.  Prywatnie miłośniczka sportu i podróży.

 

Katarzyna Mysiak - doktor nauk ekonomicznych, specjalistka w zakresie, m.in. obsługi ruchu turystycznego, hotelarstwa, agroturystyki, turystyki na obszarach wiejskich, turystyki osób starszych i niepełnosprawnych, turystyki aktywnej oraz spa i wellness. Pracę jako nauczyciel akademicki poszerza o praktykę i doświadczenie zdobywane we współpracy z branżą turystyczną reprezentowaną przez podmioty gospodarcze, samorządowe i pozarządowe, np. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ekspert w Konkursie Piękna Wieś Pomorska, moderator debaty Media a Turystyka organizowanej przez DarLOT. Aktywność zawodową uzupełnia pracą jako wolontariusz, prowadząc zajęcia nt. Zagospodarowania czasu wolnego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Pasja poza zawodowa to aktywność fizyczna, realizowana systematycznie i z zaangażowaniem w Klubie Pływackim Gdynia Masters.


Andrzej Lachowicz - doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalista z zakresu optymalizacji treningu sportowego. Zajmuje się teorią oraz praktyką sportu, wychowania fizycznego i rekreacji. Absolwent  Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Trener piłki nożnej i żeglarstwa sportowego. Instruktor narciarstwa zjazdowego,  koszykówki, gimnastyki sportowej oraz sportów motorowodnych. Od 1992 roku nauczyciel wychowania fizycznego i trener piłki nożnej  w Akademii Morskiej w Gdyni. Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AMG. W latach 2007-2015 trener grup młodzieżowych, dyrektor oraz członek zarządu SKS Bałtyk Gdynia AP. Organizator i instruktor podczas obozów narciarskich w Polsce i za granicą. Z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku związany zawodowo od 1998 roku.

Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski - absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.  Przez wiele lat pracownik samorządowy w Urzędach Miejskich Gdańska i Gdyni, odpowiedzialny za turystykę, były Dyrektor Biura Gdańskiej Organizacji Turystycznej i Gdańsk Convention Bureau. Pracował jako Dyrektor Departamentów: Współpracy Regionalnej, Instrumentów Marketingowych oraz Planowania Marketingowego w Polskiej Organizacji Turystycznej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu produktu turystycznego, obsługi i organizacji usług turystycznych, turystyki biznesowej, turystyki zdrowotnej, informacji turystycznej oraz działań marketingowych w jst. Odznaczony medalem Ministerstwa Sportu i Turystyki „Za Zasługi dla Turystyki”.

Joanna Kostrzyńska -  ekspert w dziedzinie HR z 16–letnim doświadczeniem. W swojej dotychczasowej karierze odpowiedzialna między innymi za opracowywanie strategii personalnej, zarządzanie efektywnoscią i zaangażowaniem pracownikiem, pozyskiwanie i rozwój talentów i za wspieranie managerów w ich codziennej pracy. Jej doświadczenie obejmuje także szkolenia oraz wynagrodzenia i benefity. Specjalistka z zakresu prawa pracy. Od ponad 10 lat Dyrektor Personalny w pięciogwiazdkowych  hotelach amerykańskiej sieci Starwood. Obecnie od 6 lat związana z hotelem Sheraton w Sopocie, zatrudniającym ponad 300 osób. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa. Jej wykształcenie uzupełniają dodatkowe studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na WSB w Poznaniu, Mediacji i Negocjacji w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Controllingu Personalnego na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także liczne szkolenia dla trenerów. Pełna pozytywnej energii i entuzjazmu wobec różnorodności pracowników. Miłośniczka psów, brydża i powieści kryminalnych.
 

Marzena Konieczna – menedżer i certyfikowany trener, właścicielka firmy HotelSerwis specjalizującej się w dostarczaniu rozwiązań w zakresie zarządzania i utrzymania czystości, budowania marki i lojalności gościa, usprawniania procesów operacyjnych i biznesowych, doradztwa i szkoleń dla wszelkiego typu obiektów hotelowych. Z branżą hotelową związana jest od 20 lat, dysponuje bogatą wiedzą i doświadczeniem zdobytym w międzynarodowym środowisku pracy w Sheraton Sopot Hotel, Conference Center & SPA oraz na statkach pasażerskich, m.in. w Seabourn Crusie Line The Yachts of Seabourn, czy  Renaissance Cruises.

Agnieszka Kolan - mgr biologii, specjalista do spraw żywienia. Jako dietetyk medyczny pracuje w przychodniach, w których stale ma kontakt z lekarzami różnych specjalności. Jest też, jako jeden z niewielu dietetyków w Trójmieście, członkiem poradni diabetologicznych NFZ w  SPZOZ w Żukowie , jak również w NZOZ Morena w Gdańsku. Dzięki dużemu doświadczeniu i stałemu rozwojowi potrafi precyzyjnie dostosować  dietę do schorzeń występujących u pacjentów. Wiedza zdobyta podczas studiów na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku naukowo- doświadczalnym (biologicznym) dała jej tytuł magistra, następnie kontynuowana w Akademii Morskiej doprowadziła do zdobycia tytułu dietetyka, a udział w licznych konferencjach naukowych z uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu Scope włącznie, dały jej wykształcenie, które może wykorzystać w pracy z wieloma chorymi pacjentami przyjmując ich w kilku punktach medycznych. Współpracuje również z genetykiem układając diety na podstawie pakietu profilu genetycznego Genodiet Completo i podobnych. Swoją wiedzę wraz z doświadczeniem przekazuje także studentom Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku prowadząc zajęcia z zakresu żywienia w turystyce i podstaw dietetyki. Niejednokrotnie prowadzi warsztaty żywieniowe dla pracowników największych trójmiejskich firm, jak Elektrociepłownia czy Lotos, bank BPH czy PTTK.
Jej motto: „Pomagając innym uczysz się najwięcej i zdobywasz wiedzę dla siebie”
W obszarze jej zainteresowań znajduje się fizjologia człowieka oraz kuchnia indyjska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny studiów na kierunku Turystyke i rekreacje w WSB w Gdyni

Dogodny system opłat

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności.

Masz do wyboru:

 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż w kolejnych latach.
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019.

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
325 zł300 zł380 zł350 zł1900 zł1750 zł3800 zł3500 złI rok
395 zł460 zł2300 zł4600 złII rok
550 zł2750 zł5500 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
390 zł365 zł450 zł420 zł2250 zł2100 zł4500 zł4200 złI rok
390 zł450 zł2250 zł4500 złII rok
450 zł2250 zł4500 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
325 zł380 zł1900 zł3800 złI Rok nauki
395 zł460 zł2300 zł4600 złII Rok nauki
550 zł2750 zł5500 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
390 zł450 zł2250 zł4500 złI rok
390 zł450 zł2250 zł4500 złII rok
450 zł2250 zł4500 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych
UWAGA: w dniu 13.09 Biuro czynne do godz. 14.00, 14.09 od godz. 11.00

  • ul. Śląska 35/37, parter, pokój 1
  • 81-310 Gdynia
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 16:00
  • tel. 58 765 92 35
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.51434718.533957