Zobacz inny kierunek

Pedagogika WSB Gdynia - Studia I stopnia

Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

„Bycie pedagogiem  jest misją. To umiejętność wspierania drugiego człowieka w różnych aspektach jego życia. Na działalność pedagogiczną jest i zawsze będzie zapotrzebowanie. Studia w naszej szkole, dzięki kadrze praktyków, zajęciom warsztatowym oraz projektowym ,przygotują Was do prowadzenia profesjonalnego procesu nauczania i wychowania."

Monika Modrzejewska-Szeląg menedżer kierunku pedagogika

200x3_ue.jpg

 

W rekrutacji 2018/2019 WSB w Gdyni prowadzi także nabór na studia I stopnia dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dlaczego warto studiować Pedagogikę w WSB w Gdyni?

 • Oferowane specjalności zostały zaprojektowane odpowiednio do zmieniających się potrzeb społecznych  i zmieniającego się rynku pracy.
 • Zajęcia specjalistyczne w dużej mierze prowadzone są przez praktyków posiadających aktualną wiedzę oraz ekspertów z obszarów opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
 • Zajęcia prowadzone są w oparciu o aktywizujące metody kształcenia.
 • Będziesz mieć możliwość przygotowania projektów pedagogicznych i uzyskania feedbacku od praktyków.
 • Część zajęć prowadzona jest w formie wizyt studyjnych oraz obserwacji uczestniczących w placówkach specjalistycznych.
 • Profil studiów nastawiony jest głównie na zdobycie praktycznych umiejętności

Czego nauczysz się w trakcie studiów w WSB w Gdyni?

 • zdobędziesz wiedzę z zakresu znajomości mechanizmów leżących u podstaw procesów edukacyjnych
  i wychowawczych, wiedzę dotyczącą specyfiki nauk pedagogicznych, ich miejsca w systemie nauk i relacji z innymi naukami
 • nauczysz się projektowania i realizacji badań pedagogicznych z uwzględnieniem ich etycznych aspektów
 • będziesz przeprowadzać diagnozy (analizy i oceny) środowiska wychowawczo-edukacyjnego
 • nauczymy Cię opracowywać diagnozę potrzeb odbiorców działalności wychowawczo-edukacyjnej
 • zdobędziesz umiejętności animowania i inspirowania do zmian grup z różnych środowisk wychowawczych
 • dowiesz się, jak planować i realizować projekty kulturalno-oświatowe z wykorzystaniem różnorodnych
  metod i technik komunikacyjnych
 • będziesz potrafić oceniać jakość działań edukacyjnowychowawczych podejmowanych na rzecz osób
  w różnym wieku
 • rozwiniesz własny warsztat pedagogiczny
 • będziesz potrafił samodzielnie podejmować działania wychowawcze wobec dzieci, młodzieży, a szczególnie osób dorosłych i seniorów
 • wykształcisz umiejętność skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, a także rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych.

Partnerzy kierunku:
Realizując  studia na kierunku Pedagogika WSB w Gdyni współpracuje z firmami , dzięki czemu może profesjonalnie przygotować studentów do pracy w danej branży.

 • Personia

logo-personia.jpg

ikony-teb-2015-6.pngProgram studiów na kierunku Pedagogika w WSB w Gdyni

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Animacja kulturalno-oświatowa
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Etyka zawodu
 • Komunikacja społeczna
 • Podstawy prawa z elementami ochrony własności intelektualnej
 • Podstawy psychologii
 • Wychowanie fizyczne
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Historia wychowania
 • Język obcy
 • Metody efektywnego uczenia się i pisania prac projektowych
 • Pedagogika specjalna
 • Podstawy filozofii
 • Podstawy socjologii
 • Wychowanie fizyczne
 • Psychologia rozwojowa człowieka

Przedmioty kierunkowe

 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Język obcy
 • Metody badań pedagogicznych
 • Psychologia społeczna
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Wczesna edukacja społeczno-przyrodnicza
 • Wczesnoszkolna edukacja polonistyczna
 • Andragogika
 • Pedagogika społeczna
 • Podstawy dydaktyki ogólnej
 • Podstawy psychologii klinicznej
 • Seminarium
 • Trening interpersonalny
 • Wczesnoszkolna edukacja matematyczna
 • Trudności w uczeniu się i praca korekcyjno-kompensacyjna

 

 

Każdy kierunek studiów w WSB ma swojego menedżera, który czuwa m.in. nad jego programem oraz praktycznością zajęć. To także mentor, do którego można się zgłosić z inicjatywami lub problemami związanymi z kierunkiem.

Menedżerem kierunkumagdalena_giers_pedagogika.jpg pedagogika w WSB jest mgr Monika Modrzejewska-Szeląg, surdologopeda, terapeuta pedagogiczny, terapeuta wczesnej interwencji oraz integracji sensorycznej, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Prowadzi zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej, logopedii, a także terapii pedagogicznej. Jest praktykiem, pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodzinami. Ponadto, jako jeden z pięciu trenerów w Polsce szkoli terapeutów mowy, nauczycieli, studentów i rodziców z zakresu metody werbo-tonalnej. Jej zawodowe pasje to: diagnozowanie problemów dotyczących głównie rozwoju mowy oraz całościowe wspieranie rozwoju małych dzieci. Kontakt: mmodrzejewska@wsb.gda.pl

 

 

Jakub Kosma Siwiecki - doświadczony praktyk, psycholog biznesu, niezależny konsultant. Jeden z trzech w Europie trenerów przeszkolonych w metodologii Instant Influence. Najczęściej realizuje długofalowe projekty rozwojowe (np. programy rozwoju kompetencji kierowniczych czy akademie innowacyjności) oraz prace indywidualne. W wolnym czasie - iluzjonista. Autor artykułów o praktycznym wykorzystaniu aktualnych odkryć psychologii w biznesie. Coach akredytowany przez międzynarodową organizację ICF. Ekspert medialny WSB Gdańsk.

Ceny studiów na kierunku Pedagogika w WSB w Gdyni

Dogodny system opłat

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności.

Masz do wyboru:

 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż w kolejnych latach.
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019.

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
275 zł250 zł320 zł290 zł1600 zł1450 zł3200 zł2900 złI rok
345 zł400 zł2000 zł4000 złII rok
490 zł2450 zł4900 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
335 zł310 zł390 zł360 zł1950 zł1800 zł3900 zł3600 złI rok
335 zł390 zł1950 zł3900 złII rok
390 zł1950 zł3900 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
275 zł250 zł320 zł290 zł1600 zł1450 zł3200 zł2900 złI Rok nauki
345 zł400 zł2000 zł4000 złII Rok nauki
490 zł2450 zł4900 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
335 zł310 zł390 zł360 zł1950 zł1800 zł3900 zł3600 złI rok
335 zł390 zł1950 zł3900 złII rok
390 zł1950 zł3900 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni

Javascript is required to view this map.
54.51434718.533957