Zobacz inny kierunek

Psychologia w biznesie WSB Gdynia - Studia I stopnia

Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

„Głównym atutem studiów w WSB na kierunku psychologia w biznesie jest połączenie wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii z umiejętnościami praktycznymi z obszaru oferowanych specjalności. Zajęcia prowadzone są zarówno przez wykładowców akademickich, jak i przez praktyków, gotowych podzielić się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem”.

dr Anna Worsztynowicz
wykładowca kierunku psychologia w biznesie

 

Dlaczego warto wybrać ten kierunek w WSB?

 • Program studiów dla kierunku psychologia w biznesie stworzyliśmy w porozumieniu z przedsiębiorstwami o długoletnim, międzynarodowym doświadczeniu, dzięki czemu jest on dostosowany do potrzeb potencjalnych pracodawców.
 • Jako student będziesz miał zajęcia z praktykami biznesu z różnych dziedzin, m.in. psychologii, ekonomii, zarządzania czy marketingu. Dzięki temu zdobędziesz  kompetencje, które wyróżnią Cię na rynku pracy.
 • Oprócz umiejętności biznesowych na kierunku psychologia w biznesie mocno stawiamy na praktyczne kształcenie języka obcego

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

 • Zdobędziesz podstawową wiedzę z dziedziny psychologii biznesowej, zarządzania, ekonomii i biznesu.
 • Zdobędziesz praktycznie umiejętności związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
 • Nauczysz się analizy zachowań grup w organizacji.
 • Poznasz żargon i leksykę powszechnie używane w świecie biznesu.
 • Będziesz dokonywać analizy zachowań konsumentów oraz partnerów biznesowych.
 • Dowiesz się, jak prowadzić negocjacje i mediacje w biznesie.
 • Poznasz tajniki skutecznego coachingu i mentoringu.
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności dotyczące doradztwa zawodowego.
 • Dowiesz się, jak organizować pracę zespołową.
 • Nauczymy Cię prowadzić szkolenia i prezentacje biznesowe.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat skutecznych sposobów wywierania wpływu społecznego

 

Partnerzy:

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

 • Zyskasz podstawową wiedzę z dziedziny psychologii biznesowej, zarządzania, ekonomii i biznesu.
 • Zdobędziesz praktycznie umiejętności związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
 • Poznasz żargon i leksykę powszechnie używane w świecie biznesu.
 • Będziesz dokonywać analizy zachowań konsumentów oraz partnerów biznesowych.
 • Opanujesz tajniki skutecznego coachingu i mentoringu.
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności dotyczące doradztwa zawodowego.
 • Nauczymy Cię prowadzić szkolenia i prezentacje biznesowe

Każdy kierunek studiów w WSB ma swojego „anioła stróża”. Jest nim menedżer kierunku, który czuwa m.in. nad jego programem oraz praktycznością zajęć. To także mentor, do którego można się zgłosić z inicjatywami lub problemami związanymi z kierunkiem.

prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ciszewski - absolwent Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1968 r. rozpoczął aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, gdzie następnie podjął pracę jako asesor sądowy, którą kontynuował także w okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach, uzyskując nominację na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego. W 1975 r. rozpoczął pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prywatnego, w której od 2006 do 2013 roku pełnił funkcję Kierownika. W latach 1979-1981 pełnił funkcję wice-przewodniczącego Izby Morskiej przy Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku z siedzibą w Gdyni, orzekając m.in. w sprawach określonych w ustawie z dnia 01 grudnia 1961 r. o izbach morskich. Od 01 października 2016 r. pełni funkcję Dyrektora Instytutu Prawa i Nauk o Bezpieczeństwie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. W latach 1976-1984 wykonywał zawód radcy prawnego, od 1984 do 2000 roku zawód adwokata, a następnie od 15 stycznia 2001 r. do 15 stycznia 2016 r. zawód notariusza. Obecnie wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Specjalizuje się w szeroko rozumianym zagadnieniach prawa gospodarczego (zarówno prywatnego, jak i publicznego), a także handlowego i cywilnego
 
mgr Aleksandra Koska- Legieć Menadżer kierunku- rawnik, doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa transportu morskiego. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawem morskim i międzynarodowym transportem morskim.  Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego.  Menedżer kierunku Prawo i Prawo w biznesie.

 

 
 
 
biernat.jpgdr Krzysztof Biernat - Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie budowlanym  i  prawie inwestycji rzeczowych. Posiada blisko 20 lat doświadczeń zawodowych w zakresie obsługi przedsiębiorstw polskich i zagranicznych zdobytych w trakcie pracy w korporacjach energetycznych i budowlanych. Zasiadał w radach nadzorczych spółek przemysłu energetycznego, budowlanego i usługowego. Jest autorem książek i artykułów z dziedziny prawa gospodarczego.

 

 
bielski.jpgdr Piotr Bielski - Redaktor - koordynator w Wydawnictwie Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Wydał liczne opinie i ekspertyzy z zakresu prawa cywilnego i handlowego, w tym między innymi dla: Komisji Gospodarki Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Rządowego Centrum Legislacyjnego, Urzędu Kontroli Skarbowej. Posiada doświadczenie dydaktyczne z zakresu: prawa cywilnego, handlowego, wspólnotowego, europejskiego prawa gospodarczego, papierów wartościowych.

 

 
dr Szymon Szarmach – adiunkt w Katedrze Prawa Wyższej Szkoły Bankowej. Absolwent jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich z zakresu prawa na Uniwersytecie Gdańskim; studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro w Unii Europejskiej” na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego prowadzonych we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim; Szkoły Prawa Angielskiego i Europejskiego, prowadzonej we współpracy z University of Cambridge. Adwokat obsługujący stale podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Pełnomocnik procesowy w kilkuset sprawach sądowych, toczących się przed sądami powszechnymi i administracyjnymi na terenie całej Polski oraz przed Sądem Najwyższym. Biegle włada prawniczym językiem angielskim. Uczestnik wielu konferencji naukowych, autor publikacji z zakresu prawa handlowego, współorganizator wymian międzynarodowych i debat prowadzonych w stylu oksfordzkim. Kierunki zainteresowań badawczych koncentruje wokół zagadnień prawa handlowego, prawa papierów wartościowych, prawa rynku kapitałowego oraz ekonomicznej analizy prawa (Law & Economics).
 
dr Krzysztof Łokucijewski - pracownik Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, wcześniej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, następnie Wydziału Prawa Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni. W latach 1992-93 stypendysta Fundacji Sorosa i brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Uniwersytecie Oksfordzkim (Magdalen College), 1996-97 stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Yale. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji UG na podstawie dysertacji Państwo w doktrynie i praktyce współczesnego konserwatyzmu brytyjskiego. Przygotowywana rozprawa habilitacyjna dotyczy problematyki dewolucji (reformy ustroju terytorialnego) w brytyjskim systemie polityczno-prawnym. Zainteresowania naukowe i dorobek publikacyjny obejmują teorię państwa i prawa, teorię polityki, teorię i ustrój samorządu terytorialnego.
 
 
dr Anna Dalkowska - Sędzia Wydziału Cywilnego orzekający w procesach cywilnych dotyczące umów ubezpieczeniowych, analizy ważności umów cywilnoprawnych, w tym z zakresu prawa bankowego i handlowego, z zakresu odpowiedzialności członków zarządu spółek handlowych, prawa wekslowego, czekowego, przewozowego, procesach  medycznych o błędy w sztuce medycznej, o zakażenia szpitalne, o odszkodowania i zadośćuczynienia pacjentów publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, dotyczących umów cywilnoprawnych między osobami nie będącymi podmiotami gospodarczymi, o odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, o odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych, odszkodowania komunikacyjne, z zakresu  prawo spółdzielczego, ochrony własności  i innych  spraw cywilnych.

 
 
Sylwia Jaśkiewicz-Kamińska – doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, członek Europejskiego
Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prawa UE oraz prawa sektorów infrastrukturalnych.

 

 
dr Beata Rischka-Słowik - absolwentka prawa Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa i Dyplomacji Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, w którym pełniła funkcję Menadżera Kierunku Prawo. Głównym przedmiotem Jej zainteresowań i publikacji są zagadnienia z zakresu prawa sportowego i prawa Unii Europejskiej, którym poświęciła obszerną monografię pt. Konstytucja Sportu w Unii Europejskiej.

 

Łukasz Murawski - doradca, wykładowca, partner w Studio 102 i Quellio. Z wykształcenia Psycholog społeczny – absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Studia kończył specjalizacją z zarządzania reklamą.Od początku drogi zawodowej związany z marketingiem – specjalista w dziedzinie tworzenia wizerunku firmy i strategii komunikacji marki. W pracy z klientem zajmuje się głównie morfologią marki i tworzeniem wyróżniającego ją kodu genetycznego. Dzięki wysokiej wrażliwości, dysponuje umiejętnością holistycznego i nieszablonowego spojrzenia na komunikację, zarówno wizualną, jak i werbalną. Jako doradca w inkubatorze Starter i w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości podpowiada startupom jak zrealizować pomysł i stworzyć silną markę. W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi zajęcia z Historii Sztuk Wizualnych, Psychologii Konsumenta i Psychologii Biznesu. Regularnie prowadzi szkolenia dla firm oraz instytucji wspierających biznes. Publikuje na blogu INN Poland. Pomysłodawca projektu _Z Głową, który przez kapitułę Forum Odpowiedzialnego Biznesu został uznany w 2017 za jedną z najważniejszych inicjatyw edukacyjnych. Współorganizator akcji charytatywnej Projekt Mistrzowie, która otrzymała nominację do nagrody Skrzydła Trójmiasta. Naiwny marzyciel, zafascynowany kulturą popularną, sztuką nowoczesną, użytecznością przedmiotów i nowymi technologiami. Maratończyk, a więc łatwo się nie poddaje na drodze do realizacji celu.

 

Ceny studiów na kierunku Psychologia w biznesie w WSB w Gdyni

Dogodny system opłat

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności.

Masz do wyboru:

 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż w kolejnych latach.
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019.

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
390 zł450 zł2250 zł4500 złI rok
455 zł530 zł2650 zł5300 złII rok
620 zł3100 zł6200 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
450 zł425 zł520 zł490 zł2600 zł2450 zł5200 zł4900 złI rok
450 zł520 zł2600 zł5200 złII rok
520 zł2600 zł5200 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
390 zł450 zł2250 zł4500 złI
455 zł530 zł2650 zł5300 złII
620 zł3100 zł6200 złIII

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
450 zł425 zł520 zł490 zł2600 zł2450 zł5200 zł4900 złI
450 zł520 zł2600 zł5200 złII
520 zł2600 zł5200 złIII
IV

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Stypendia
parter, pokój 2

  • ul. Śląska 35/37
  • 81-310 Gdynia
  • PON - WTO:
  • ŚRO:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • NIEDZIELA:
  • 08:00 - 14:00
  • 10:00 - 18:00
  • 12:00 - 18:00
  • 08:00 - 16:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. (58) 669 77 20
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.51434718.533957