Znajdź studia I stopnia na WSB w Gdyni - kierunki studiów i specjalności

Wszystkie kierunki i specjalności

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Kryminalistyka
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Służby specjalne i policyjne
Kierunek: Filologia (Philology)  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Angielski w biznesie
Tłumaczenia - język angielski
Kierunek: Informatyka  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Administrator baz danych
Analityk Big Data
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Front-end developer
Inżynieria sieci komputerowych
Multimedia i grafika komputerowa
Programowanie
Tester oprogramowania
Kierunek: Logistyka  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inteligentne systemy transportowe
Inżynieria produkcji
Inżynieria systemów logistycznych
Logistyka e-commerce
Logistyka i spedycja
Logistyka międzynarodowa
Logistyka portów morskich
Kierunek: Pedagogika  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
Kierunek: Psychologia w biznesie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Coaching i mentoring
Negocjacje i mediacje w biznesie
Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Psychologia zachowań konsumenckich
Kierunek: Turystyka i rekreacja  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Gastronomia i dietetyka
Hotelarstwo
Odnowa Biologiczna z Elementami Fizjoterapii
Turystyka nadmorska i sporty wodne
Kierunek: Zarządzanie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Marketing i e-commerce
Marketing i nowe media
Menadżer sprzedaży
Menedżer BHP
Psychologia w biznesie
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Zarządzanie projektami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi