Rada Przedsiębiorczości

Rada Przedsiębiorczości WSB aktywnie analizuje rynek pracy

W marcu 2010 r. została powołana do życia Rada Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Jej celem jest kreowanie dobrze przygotowanych kadr, gotowych do podjęcia pracy w zawodach zbieżnych z kierunkami kształcenia na naszej Uczelni. Dlatego na spotkaniach Rady analizowane są programy nauczania w kontekście aktualnych potrzeb rynku pracy. Efektem tych działań są skorygowane siatki programowe i szeroko zakrojone plany zmian edukacyjnych. Wszystko po to, aby absolwent WSB mógł uzyskać wiedzę jak najbardziej praktyczną i przydatną w przyszłej pracy, a pracodawca pozyskał profesjonalnie przygotowanego pracownika.

Stawiamy na praktykę i doświadczenie

Żyjemy w szybko rozwijającym się świecie, w którym sama teoria już nie wystarcza. Dlatego Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, idąc z duchem czasu, przykłada szczególną wagę do praktyczności przekazywanej wiedzy.Nasi studenci mają niepowtarzalną okazję studiować na uczelni, na której specjalności objęte są Patronatem Biznesowym. Oznacza to, że aktywni praktycy biznesu współpracują z nami podczas tworzenia programów studiów, prowadzą zajęcia, warsztaty i ćwiczenia oraz spotykają się ze studentami WSB, by podzielić się swoim doświadczeniem.

Program Partnerstwa Biznesowego:

 • pozwala na stały i czynny kontakt na zajęciach z pracownikami największych firm z terenu Pomorza
 • daje gwarancję, że przekazywana wiedza ma charakter praktyczny i ułatwi sprawne poruszanie się po rynku pracy
 • umożliwia odbywanie praktyk i staży u czołowych przedstawicieli świata biznesu
 • pozwala korzystać podczas pisania pracy dyplomowej z doświadczenia i wiedzy firm, które objęły patronat nad specjalnością.

Takie rozwiązanie daje studentom Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku gwarancję, że wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiów oparte są na bezpośrednim doświadczeniu działających firm. Tylko w WSB masz szansę na tak bliski kontakt ze środowiskami biznesu.

Firmy, z którymi zawarliśmy umowy partnerskie:

 • Lufthansa Systems Poland ‒ w sprawie akredytowania programu studiów I stopnia na specjalności Informatyka Stosowana na kierunku Informatyka i Ekonometria
 • Gdańska Organizacja Turystyczna ‒ w sprawie akredytowania programów specjalności studiów I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja
 • Polish Outdoor Group ‒ w sprawie akredytowania specjalności studiów I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja
 • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ‒ w sprawie objęcia patronatem specjalności Rynki Finansowe i Doradztwo Inwestycyjne na kierunku Finanse i Rachunkowość
 • Stowarzyszenie Project Management Polska ‒ w zakresie promowania oraz kształcenia umiejętności zarządzania projektami, programami i portfelami projektów
 • Thomson Reuters (Markets) Europe SA ‒ w zakresie propagowania wiedzy i doświadczeń związanych z kształceniem na studiach podyplomowych.
   

Firmy, z którymi współpracujemy, to także:

 • DB Schenker z Gdyni (staże i praktyki dla kierunku Logistyka, spotkania z pracodawcą)
 • Delphi Poland SA z Gdańska (staże i praktyki dla kierunku Logistyka, spotkania z pracodawcą)
 • Energa SA (staże i praktyki dla studentów Zarządzania oraz Finansów i Rachunkowości)
 • Kancelaria Księgowa „Activus” z Gdańska (staże i praktyki dla studentów Zarządzania oraz Finansów i Rachunkowości)
 • Kredyt Bank SA Oddział w Gdańsku (staże i praktyki oraz transfer wiedzy dla studentów Finansów i Rachunkowości)
 • Bank Nordea Odziały w Gdańsku i Gdyni (praktyki dla studentów Finansów i Rachunkowości)
 • Fidus Finanse z Gdyni (spotkania z pracodawcą, praktyki dla studentów Finansów i Rachunkowości)
 • Arla Global Financial Services Centre sp. z o.o. GBSFI z Gdańska (staże i spotkania z pracodawcą dla studentów Finansów i Rachunkowości)
 • Sony Pictures Entertainment Centrum Usług Finansowo-Księgowych w Gdyni (staże oraz spotkania z pracodawcą dla studentów Finansów i Rachunkowości)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (praktyki dla studentów Stosunków Międzynarodowych)
 • X Generation Film Factory (praktyki, spotkania z pracodawcą oraz transfer wiedzy dla kierunku Informatyka i Ekonometria)
 • Dwór Oliwski sp. z o.o. z Gdańska (praktyki oraz transfer wiedzy dla studentów Turystyki i Rekreacji).