Losy absolwentów

Każda uczelnia z dumą mówi o swoich absolwentach. Ukoronowaniem wiedzy o ich losach są wyniki badań dotyczące wpływu studiów na karierę zawodową.

Wyższe Szkoły Bankowe od lat monitorują losy swoich absolwentów. Badania przeprowadzone w 2011 roku wskazują, że pół roku po ukończeniu studiów:

  • 90% absolwentów poleciło innej osobie studia w Wyższej Szkole Bankowej
  • 85% absolwentów WSB pracowało, prowadziło działalność gospodarczą lub kontynuowało naukę

05.png

2.jpg

Badanie przeprowadzone było w 2014 roku na próbie 1958 absolwentów pół roku po ukończeniu studiów.