Zrekrutuj nasze talenty

Biuro Karier w WSB w Gdańsku świadczy usługę pośrednictwa pracy dla studentów i absolwentów Uczelni.

Pomoc w rekrutacji pracowników
Biuro Karier dysponuje bazą danych studentów i absolwentów poszukujących pracy, na podstawie której można dokonać wstępnej selekcji kandydatów na oferowane stanowiska. Państwa oferta pracy zostanie przekazana na prywatne e-maile studentów i absolwentów oraz umieszczona w wewnętrznym portalu szkoły - Extranet - do wglądu dla studentów.

W celu umieszczenia swojej oferty prosimy o kontakt:
Biuro Karier WSB
ul. Dolna Brama 8,80-821 Gdańsk
II piętro / pok. 35
tel. (058) 323 89 14
e-mail: biuro_karier@wsb.gda.pl

Promocja Firmy na terenie Uczelni
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku co roku organizuje na terenie Uczelni Targi Pracy. Targi to idealna  okazja do kreowania pozytywnego wizerunku firmy wśród studentów i absolwentów. Podczas ekspozycji firmy studenci i absolwenci mają okazję dowiedzieć się, jak wygląda proces rekrutacji, jakich pracowników poszukuje dany pracodawca i będą mieli także okazję porozmawiać z reprezentantami firmy.

06_0.png