Współpraca z biznesem

Wybierając Wyższą Szkołę Bankową w Gdyni masz pewność, że oferta studiów odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy. Taka oferta jest możliwa dzięki współpracy Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku  z biznesem.

Firmy, z którymi zawarliśmy umowy partnerskie: 

Lufthansa Systems Poland - w sprawie akredytowania programu lufthansa_systems.pngstudiów I stopnia na specjalności Informatyka Stosowana na kierunku Informatyka i Ekonometria

Gdańska Organizacja Turystyczna ‒ w sprawie akredytowania got_logo.jpgprogramów specjalności studiów I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja

Polish Outdoor Group ‒ w sprawie akredytowania specjalności studiów Ilogo_pog.jpg stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ‒ w sprawie objęcia sii.jpgpatronatem specjalności Rynki Finansowe i Doradztwo Inwestycyjne na kierunku Finanse i Rachunkowość 

Stowarzyszenie International Project Management Association Polska ‒ w zakresie promowania oraz kształcenia umiejętności zarządzania projektami, programami i portfelami projektów

Thomson Reuters (Markets) Europe SA ‒ w zakresie propagowania wiedzy i doświadczeń związanych z kształceniem na studiach podyplomowych.

ING Bank Śląski SA - w zakresie promowania i kształcenia umiejętności związanych ze specjalnościami Bankowość i Innowacje Finansowe, Bankowość i Doradztwo Finansowe na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz wybranymi kierunkami studiów podyplomowych

Arla Global Financial Services Centre sp. z o.o. - w zakresie promowania i kształcenia umiejętności związanych z kierunkiem Corporate Finance Management na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz wybranymi kierunkami studiów podyplomowych

LPP SA - w zakresie promowania i kształcenia umiejętności związanych ze specjalnością Systemy Logistyczne ( studia II stopnia) na kierunku Logistyka, specjalnością Multimedia i Grafika Komputerowa (studia I stopnia) na kierunku Informatyka i Ekonometria oraz studiów podyplomowych: Zarządzanie Systemami Logistycznymi

PKS Gdańsk – Oliwa SA - w zakresie promowania i kształcenia umiejętności związanych ze spacjlanością Logistyka i Spedycja na kierunku Logistyka (studia I stopnia)

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku - porozumienie o współpracy w zakresie promowania i kształcenia umiejętności związanych ze specjalnością Logistyka i Spedycja na kierunku Logistyka studia I stopnia

ELSE sp. j. - w zakresie akredytowania programu studiów I stopnia specjalności Zarządzania Łańcuchami Dostaw na kierunku Logistyka

Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych - w zakresie promowania i rozwijania idei profesjonalnego szacowania nieruchomości

Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP

Krajowy Instytut Rozwoju Partnerstwa Publiczno - Prywatnego

Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości patronat studiów podyplomowych

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmy, z którymi współpracujemy, to także:

DB Schenker z Gdyni (staże i praktyki dla kierunku Logistyka, spotkania z pracodawcą)

Delphi Poland SA z Gdańska (staże i praktyki dla kierunku Logistyka, spotkania z pracodawcą)

Energa SA (staże i praktyki dla studentów Zarządzania oraz Finansów i Rachunkowości)

Kancelaria Księgowa „Activus” z Gdańska (staże i praktyki dla studentów Zarządzania oraz Finansów i Rachunkowości)

Fidus Finanse z Gdyni (spotkania z pracodawcą, praktyki dla studentów Finansów i Rachunkowości)

Sony Pictures Entertainment Centrum Usług Finansowo-Księgowych w Gdyni (staże oraz spotkania z pracodawcą dla studentów Finansów i Rachunkowości)

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (praktyki dla studentów Stosunków Międzynarodowych)

X Generation Film Factory (praktyki, spotkania z pracodawcą oraz x_generation_factory.jpgtransfer wiedzy dla kierunku Informatyka i Ekonometria)

Dwór Oliwski sp. z o.o. z Gdańska (praktyki oraz transfer wiedzy dla studentów Turystyki i Rekreacji).

Pomorska Wyższa Szkoła Polityki Społecznej i Gospodarczej w Starogardzie Gdańskim porozumienie w zakresie studiów II stopnia

Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie porozumienie o wzajemnej współpracy

logo.pngCondohotels Management Sp. z o.o- w sprawie akredytowania programów specjalności studiów I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja, praktyki oraz transfer wiedzy dla studentów Turystyki i Rekreacji.

 

06_1.png