Logowanie do Extranetu

zaloguj_sie_extranet.pngWyższa Szkoła Bankowa jest do dyspozycji studentów 24h na dobę
Studenci w każdej chwili i z każdego miejsca mogą sprawdzić interesujące ich informacje: plan zajęć, oceny, wydarzenia. Nie muszą stać w kolejce - wszystkie niezbędne informacje i dokumenty są dostępne po zalogowaniu się do extranetu. Wystarczy, że w dogodnym dla studenta miejscu i czasie zaloguje się w serwisie internetowym, by uzyskać dostęp do wszelkich interesujących informacji.

Przyjazne studiowanie
Extranet WSB oferuje Ci jedyny w swoim rodzaju kontakt z Uczelnią. Po zalogowaniu się do serwisu otrzymujesz przygotowany specjalnie dla Ciebie zestaw informacji. To zawsze najświeższe wiadomości dotyczące przebiegu Twojej nauki. Sam decydujesz, jakie informacje chcesz otrzymywać. Extranet jest interaktywnym kanałem komunikacji, który możesz dowolnie kształtować. Przekonasz się, o ile bardziej przyjazne jest studiowanie z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii internetowych.

O klik od informacji
Dzięki systemowi Extranet w Wyższej Szkole Bankowej przez całą dobę masz dostęp do:

 • swoich ocen z całego okresu studiów
 • terminarza dyżurów wykładowców
 • harmonogramu i planu zajęć
 • ofert pracy przygotowanych dla Ciebie przez Biuro Karier
 • bieżących informacji o najważniejszych wydarzeniach na Uczelni
 • materiałów dydaktycznych zamieszczonych przez Twoich wykładowców
 • katalogu biblioteki WSB: bez problemów znajdziesz  interesującą Cię książkę
 • terminarza przebiegu sesji: otrzymasz wszelkie informacje związane z terminem i miejscem egzaminów oraz ich wynikami
 • regulaminów i zarządzeń, które Cię obowiązują
 • informacji o stypendiach i możliwościach dofinansowania Twojej nauki
 • informacji o możliwościach ciekawego spędzenia czasu poza Uczelnią
 • odpowiedzi na najczęściej zadawane przez studentów pytania.

Logowanie do systemu

 • studenci studiów I oraz II stopnia w polu login podają numer indeksu poprzedzony prefiksem "ga", a następnie w polu hasło  - numer PESEL
 • słuchacze Studiów Podyplomowych w polu login podają numer księgowy poprzedzony prefiksem "pa", a następnie w polu hasło wpisują datę urodzenia w formacie: rok-miesiąc-dzień (rrrr-mm-dd)

W sytuacjach wyjątkowych wskazany jest kontakt z administratorem:
Dział Informatyki
ul. Dolna Brama 8
pok. 42
tel. 058 323 89 35
e-mail: admin@wsb.gdynia.pl

W celu usprawnienia obsługi zgłoszeń prosimy w mailu o podanie: nazwiska, imienia oraz loginu portalowego osoby zgłaszającej problem.

Uwaga!
Podane hasła są hasłami domyślnymi i obowiązują do pierwszej zmiany. W celu zachowania możliwie wysokiego stopnia bezpieczeństwa w dostępnie do danych, zaleca się zmianę hasła pierwotnego.
Aby zmienić hasło, należy wybrać w lewym menu sekcje Moje dane -> Profil studenta, a następnie opcję Zmiana hasła znajdującą się na górnej belce. W pojawiającym się oknie wystarczy wpisać stare i nowe hasło, i wybrać przycisk Zmień hasło, aby nowe dane zostały zapisane.