Prasowe centrum informacyjne

Informacji na temat Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni udziela:

Klaudia Riemer
Rzecznik Prasowy Wyższej Szkoły Bankowej
Specjalista ds. Public Relations
tel. 58 522 77 49 tel.kom. 664 193 829
kriemer@wsb.gd.pl

 

Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni  Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
W roku 2009 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku podjęła decyzję o rozszerzeniu pola swojej działalności. Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, otwiera podwoje kolejne Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni.

Oferta
Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni prowadzi rekrutację na : studia I stopnia, studia jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe. Nauke można kontynuować na studiach II stopnia oraz studiach MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Edukacja dofinansowana przez UE
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku wraz z Wydziałem w Gdyni systematycznie ubiega się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego, które daje przedsiębiorstwom szansę refinansowania kosztów podnoszenia kwalifikacji przez ich pracowników. Dzięki dofinansowaniu z UE, Uczelnia realizuje m.in. projekt "Ekonomia Sukcesu".

Aktywny udział w życiu regionu
Wydział Ekonomii i Zarzadzania w Gdyni od kilku lat współpracuje ze środowiskiem społecznym, gospodarczym i naukowym regionu. W ramach organizacji działań edukacyjnych, patronatów honorowych i promocji studentów, WSB współpracuje m.in.  Prezydentem Miasta Gdynia, Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Znanym w regionie projektem WSB jest największa akcja edukacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych, w której rocznie bierze udział kilka tysięcy uczniów. Od wielu lat Uczelnia organizuje też wiele otwartych form edukacyjnych: cykle wykładów „Klucz do kariery”, warsztaty „Akademia Umiejętności Matematycznych”, "Międzyszkolne Rozgrywki monopoly - z miastem Gdynia na planszy".

Inspiracja do przedsiębiorczości
Jednym z istotniejszych obszarów współpracy ze środowiskiem biznesu jest w WSB promocja studentów uczelni wśród pracodawców oraz inspirowanie ich do aktywności i samodzielności w budowaniu kariery zawodowej. Biuro Karier WSB organizuje praktyki zawodowe dla studentów w ramach podpisanych umów z ponad 1000 firm/instytucji w regionie. Studenci i absolwenci WSB mają też okazję do spotkań z psychologami i doradcami zawodowymi. Organizowane przez Biuro Karier Targi Pracy i liczne warsztaty przygotowują do aktualnych wymagań rynku pracy.

Europejskie świadectwo praktycznej wiedzy
WSB jest jedynym w regionie Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym EBC*L. Na zajęciach realizowane są zagadnienia egzaminacyjne. Dzięki temu studenci WSB mogą uzyskać Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych, wydawany bezterminowo. Jest to ogólnoeuropejskie świadectwo praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów oraz prawa spółek. Uczelnia jest też uczestnikiem programów Oracle Academic Initiative oraz Microsoft IT Academy.