O poziomie kształcenia na uczelni decyduje kadra naukowo – dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności.

Grono pracowników naukowo – dydaktycznych WSB to obecnie 130 nauczycieli akademickich, wśród których znajduje się  56 profesorów oraz 54 doktorów.
 

Na strukturę Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku składają się trzy instytuty i siedem katedr.