Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 23.04.2021 r. zmarł w wieku 89 lat

 

prof. dr hab. Andrzej Mostowski

 

wybitny nauczyciel akademicki od wielu lat związany z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, zaangażowany w życie oraz rozwój Uczelni zarówno od strony dydaktycznej jak i naukowej.

 

Łączymy się w głębokim smutku z Rodziną Pana Profesora, składając wyrazy szczerego współczucia. Pan Profesor pozostanie  na zawsze w naszej pamięci.


Senat oraz Rektor, Kanclerz i Dziekani Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku wraz z całą uczelnianą społecznością.

Czytaj więcej