Cieszymy się, że tak wielu z Was wybrało WSB w Gdyni na uczelnię, w której chce kontynuować naukę i dalej się rozwijać! 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju i to, że społeczność studencka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni jest bardzo duża, podjęliśmy decyzje o tym, że rok akademicki rozpoczniemy zajęciami, które będą prowadzone hybrydowo*. W zależności od tego, czy jesteś na studiach wyższych, podyplomowych liczba zajęć zdalnych w stosunku do tych, które prowadzone będą w budynkach uczelni, będzie różna.  
 

 

Najważniejsze dla nas jest Wasze bezpieczeństwo i to, by studiowanie w WSB niosło ze sobą pozytywne doświadczenia! 

Okres wakacji był dla nas czasem wytężonej pracy nad tym, by elementy kształcenia zdalnego w trakcie, których łączycie się online z wykładowcami i kolegami w warunkach domowych, były dla Was jeszcze bardziej komfortowe i pozwalały na efektywne pozyskiwanie wiedzy.
 

Wiosenny egzamin z kształcenia zdalnego zdaliśmy pozytywnie, 82% studentów studiów wyższych było bardzo zadowolonych i zadowolonych z działań, jakie podjęliśmy w czasie panującej pandemii koronawirusa. 
 

Na nowy rok akademicki jesteśmy jeszcze lepiej przygotowani! Udoskonalone standardy nauczania i rozwiązania technologiczne, z których korzystamy, pozwolą Wam efektywnie rozwijać się w kierunkach, które dla siebie wybraliście. 
 

Informacje organizacyjne w pierwszej kolejności zamieszczane są w Extranecie


Zobacz, jak dokładnie wyglądać będzie kształcenie na:

Nowym rozwiązaniem dla  Studentów WSB w Gdańsku, w zakresie innowacyjności oraz jakości kształcenia będzie wprowadzenie pełnego, darmowego dostępu do pakietu Microsoft Office 365. Jednocześnie informujemy, że podstawową platformą do komunikacji video oraz prowadzenia zajęć online będzie MS Teams.

Jakie korzyści otrzymacie w związku z wprowadzeniem nowej platformy?

  • Office 365 jest obecnie używany przez większość uczelni na całym świecie, wprowadza jednolite, spójne oprogramowanie dla wszystkich studentów i wykładowców,
  • Korzystanie z pełnej  licencji do wszystkich komponentów pakietu: Word, Excel, Power Point, Outlook, MS Teams, Planner, Power Apps, OneDrive, Forms, 
  • Bezpłatne użytkowanie, także w celach prywatnych, a także zdobycie umiejętności pracy w środowisku Office 365, warto dodać, że tej platformy korzystają w większości nasi partnerzy biznesowi i potencjalni pracodawcy, 
  • Współpraca dzięki funkcjom współtworzenia w czasie rzeczywistym, autozapisu i łatwego udostępniania w wybranych aplikacjach internetowych, takich jak Word, PowerPoint, czy Excel, 
  • Platforma Microsoft Teams, która umożliwia prowadzenie zajęć synchronicznych z wykorzystaniem połączenia wideo i audio, czatu oraz narzędzi prezentacji treści, takich jak:  Whiteboard, prezentacje Power Point, udostępnianie pulpitu i aplikacji oraz plików w chmurze One Drive.

* W związku z częstymi zmianami obostrzeń, wprowadzanymi przez  władze  państwowe, zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w formie dostosowanej do bieżącej sytuacji w kraju. Prosimy śledzić na bieżąco komunikaty wysyłane przez Uczelnię. Jesteśmy gotowi na każdy z możliwych wariantów kształcenia!

Czytaj więcej