Informacje dla studentów i słuchaczy Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych

Podziel się:

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni zapewni kontynuację nauki studentom i słuchaczom likwidowanej Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni.

W związku z sytuacją zaistniałą w Pomorskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Gdyni, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, na wniosek założyciela Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni, została wydana zgoda na likwidację uczelni. Warunkiem likwidacji uczelni jest wypełnienie przez założyciela obowiązku zapewnienia studentom możliwości kontynuowania kształcenia.

Na prośbę założyciela o przyjęcie studentów PWSNS, zgodę wyraził Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Studia będą mogli kontynuować studenci pedagogiki oraz filologii, a także słuchacze studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w Gdyni.

Formalnie i organizacyjnie przeniesieniem będą zajmować się pracownicy WSB w Gdyni. Na tym etapie wystarczy, że przedstawią Państwo kompletny wykaz zrealizowanych przedmiotów i uzyskanych ocen -  indeks papierowy lub kopię indeksu elektronicznego. Na tej podstawie pozostałych formalności dopełniać będą pracownicy WSB.

Do Państwa dyspozycji pozostaje Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej, który spotka się z Państwem 17 listopada o godz. 18.00 w WSB w Gdyni przy ul. Śląskiej 35/37, sala nr 15. Wszelkich informacji o przeniesieniu udziela Zastępca kierownika Biura Rekrutacji - Pani Monika Dąbek (e-mail: rekrut@wsb.gdynia.pl tel. 58 669 77 21) i Pani Karolina Soboń kancelaria@wsb.gdynia.pl tel. 58 669 77 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.  Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdują się ponadto na stronie internetowej www.wsb.pl/gdynia.

Każdego roku Wyższa Szkoła Bankowa przyjmuje około 150 studentów, którzy przenoszą się z innych uczelni.  Obsługa przeniesienia polega m.in. na analizie dotychczasowego procesu dydaktycznego i przypisaniu do właściwego semestru i specjalności oraz ustaleniu ewentualnych różnic programowych i trybu ich uzupełnienia.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania w Gdyni rozpoczęła dwudziesty rok działalności. Jest to największa pod względem liczby studentów niepubliczna uczelnia w województwie pomorskim (wg danych GUS na rok 2016). Obecnie na 18 kierunkach studiów I stopnia i II stopnia oraz 70 kierunkach studiów podyplomowych studiuje ponad 12 000 studentów i słuchaczy.  

FORMULARZ KONTAKTOWY DLA STUDENTÓW I SŁUCHACZY PWSNS

15-11-2017