Studiuj taniej - edukacja dofinansowana z UE

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni prowadzi aktualnie rekrutację na studia współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowywanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 
W projekcie D.N.A. WSB - Dydaktyka, Nauka, Administracja - Zintegrowany Program Rozwoju WSB (nr umowy o dofinansowanie projektu  POWR.03.05.00-00-Z231/17)  dofiansowaniu podlegają specjalności zarówno w ramach studiów I jak i II stopnia. 
 
Dzięki projektowi D.N.A. możesz studiować taniej na takich kierunkach jak:
 
Studia I stopnia
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Zarządzanie
     

Studia II stopnia

  • Zarządzanie
 
 

 

30-06-2018