Edukacja dofinansowana z UE

Podziel się:
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni prowadzi aktualnie rekrutację na studia współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowywanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 
W projekcie D.N.A. WSB - Dydaktyka, Nauka, Administracja - Zintegrowany Program Rozwoju WSB (nr umowy o dofinansowanie projektu  POWR.03.05.00-00-Z231/17)  dofiansowaniu podlegają specjalności zarówno w ramach studiów I jak i II stopnia. 
 
 
 

 

19-04-2018