Profil absolwenta

WSB w Gdyni kładzie duży nacisk na to, aby studia były okresem, w trakcie którego student nabywa wiedzę merytoryczną i praktyczną, zdobywa pierwsze doświadczenie zawodowe oraz uzyskuje dodatkowe kompetencje i umiejętności społeczne dzięki szkoleniom miękkim i specjalistycznym.

Wszystko po to, aby móc zaświadczyć, że Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej to:

Specjalista w swojej dziedzinie
Zajęcia w WSB w Gdyni prowadzą znani naukowcy i przedstawiciele ze świata biznesu. Ponadto, wiele programów nauczania tworzonych jest we współpracy z pracodawcami. Dzięki temu absolwenci Bankowej posiadają wiedzę i umiejętności oczekiwane od pracowników pracujących w branżach finansowych, rachunkowych, turystycznych.

Doświadczony pracownik - praktyk
Większość studentów Wyższej Szkoły Bankowej to osoby, które łączą pracę zawodową z nauką. W trakcie studiów podnoszą kwalifikacje zawodowe, odbywają dodatkowe staże i praktyki w firmach z branż zbliżonych do kierunku studiów. Dzięki temu, po ukończeniu nauki, posiadają już doświadczenie zawodowe, znają specyfikę zatrudnienia i łatwiej adaptują się na rynku pracy.

Osoba o dużych umiejętnościach komunikacyjnych
Ofertę edukacyjną Wyższych Szkół Bankowych w większości stanowią specjalności biznesowe. Uczelnia oferuje dodatkowo również specjalności "biznes plus" - psychologię komunikacji, komunikację w biznesie oraz szkolenia specjalistyczne z zakresu komunikacji. Dzięki temu absolwenci WSB znają korzyści i zagrożenia komunikowania się w firmie i życiu prywatnym.

Osoba otwarta na współpracę
Dzięki wykładowcom praktykom, programowi opartemu na praktycznym nauczaniu, wymianie doświadczeń z pracującymi kolegami, warsztatowym formom zajęć, zaliczeniom w formie projektu,  studenci WSB uczą się, że praca w grupie jest efektywniejsza niż praca w pojedynkę.

Osoba znająca języki obce
Program studiów w WSB obejmuje naukę języków obcych w ramach zajęć oraz w formie dodatkowych godzin w Centrum Językowym CJ Forward. Uczelnia umożliwia również studentom zdobycie certyfikatów TELC, FCE, CAE, ZD, ZMP, które potwierdzają kompetencje językowe.

 

 

Czy wiesz, że: