Szkolenia

Wypowiedź dziekana o WSB - M.Kalinowski

prof. nadzw. dr hab. Marcin Kalinowski
Dziekan Wydziału Finansów i Zarzadzania
"Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku jest uczelnią rozumiejącą zmieniające się potrzeby rynku pracy, dającą studentom to, co jest szczeg&o...

Absolwenci WSB w Gdańsku mogą podnosić swoje kompetencje i umiejętności w ramach szkoleń organizowanych przez Centrum Kariery i funkcjonujące w ramach tego Centrum:

  • Biuro Karier
  • Centrum Językowe Forward.

Absolwenci mogą również zamówić w WSB w Gdańsku szkolenie dedykowane (na zamówienie) w wybranym przez siebie zakresie, którego realizacja następuje po zgłoszeniu odpowiedniej ilości osób zainteresowanych dana tematyką. W celu zamówienia szkoleń należy skontaktować się z Centrum Kariery pod adresem: szkolenia@wsb.gda.pl  lub telefonicznie 

(58) 669 77 30, wew. 515