Czy wiesz, że istnieje możliwość zdobycia dofinansowania do szkoleń i kursów ze źródeł zewnętrznych? Poniżej znajdziesz wykaz instytucji, które przyznają środki na rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Zapraszamy do udziału w konkursach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na dofinansowanie szkoleń dla przedstawicieli różnych instytucji. Możesz wnioskować o środki na takie działania, jak:

 • szkolenia dla pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, a także przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, które mają poprawić efektywność funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego 
 • szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia (w tym narzędzi oceny jakości pracy szkoły)
 • szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane w szczególności do przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój tych form opieki
 • szkolenia oraz studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego dla sędziów, prokuratorów, urzędników i innych pracowników sądów powszechnych oraz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
Projekt
Szkolenia IT oraz językowe

Projekt adresujemy do osób, które:

 • mają ukończone 18 lat
 • mieszkają  na terenie województwa pomorskiego.

Kursy z języka angielskiego LCCI:

zakończone egzaminem certyfikującym - poziomy A1, A2, B1.

Opłata 62 zł

Szkolenia IT planowane do uruchomienia we wrześniu:

 • Microsoft Office Specialist (MOS)Excel 2016) - opłata 180 zł
 • Software Development Fundamentals (C#)  - opłata 329 zł
 • Windows Server Administration Fundamentals,  - opłata 329 zł
 • HTML5 Application Development Fundamentals  - opłata 329 zł

Szkolenia, na które  rekrutacja została zakończona:

 • AgilePM® Foundation with AgilePM® Foundation Certificate – opłata 329 zł brutto
 • ITIL® Foundation with ITIL® Foundation Certificate  - opłata 329 zł

 

Uścisk dłoni
Dofinansowanie

W ramach projektu możesz również skorzystać z dofinansowania do kosztów podróży oraz opieki nad dzieckiem lub osobą zależną na czas trwania szkolenia.

Projekt
Zgłoszenia

Dokumenty przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, budynek A, piętro I, pok. 103.

Możesz wysłać je również pocztą na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Dział Sprzedaży, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk.

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami.  

Wypełnij ankietę i sprawdź czy masz szansę dofinansowania!