Czy wiesz, że istnieje możliwość zdobycia dofinansowania do szkoleń i kursów ze źródeł zewnętrznych? Poniżej znajdziesz wykaz instytucji, które przyznają środki na rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 

Aktualnie nie prowadzimy naboru na szkolenia dofinansowane. Wykaz projektów prowadzonych przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku, w ramach których istnieją możliwości dofinansowania z środków unijnych (szkolenia, studia, dotacje) znajduje się pod adresem:

https://efs.pl/oferta

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Zapraszamy do udziału w konkursach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na dofinansowanie szkoleń dla przedstawicieli różnych instytucji. Możesz wnioskować o środki na takie działania, jak:

  • szkolenia dla pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, a także przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, które mają poprawić efektywność funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego 
  • szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia (w tym narzędzi oceny jakości pracy szkoły)
  • szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane w szczególności do przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój tych form opieki
  • szkolenia oraz studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego dla sędziów, prokuratorów, urzędników i innych pracowników sądów powszechnych oraz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
Projekt
Szkolenia IT oraz językowe

Projekt adresujemy do osób, które:

  • mają ukończone 18 lat
  • mieszkają  na terenie województwa pomorskiego.
Uścisk dłoni
Dofinansowanie

W ramach projektu możesz również skorzystać z dofinansowania do kosztów podróży oraz opieki nad dzieckiem lub osobą zależną na czas trwania szkolenia.

Projekt
Zgłoszenia

Dokumenty przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, budynek A, piętro I, pok. 103.

Możesz wysłać je również pocztą na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Dział Sprzedaży, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk.

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami.  

Wypełnij ankietę i sprawdź czy masz szansę dofinansowania!