Opis kierunku

Ochrona zdrowia jest jedną z najbardziej podatnych i wrażliwych na kryzys branż, dlatego że mamy tu do czynienia ze zdrowiem i życiem ludzkim.  Podmioty lecznicze do sytuacji kryzysowych raczej się nie przygotowują, a poważny problem może pojawić się nagle i w najmniej oczekiwanym momencie, jak np. fatalny w skutkach błąd lekarza, odmowa udzielenia pomocy, pomyłka medyczna, awaria sprzętu ratującego życie, zwolnienia i strajk pracowników, niezadowolony z obsługi pacjent itd.
 

Wyższe Szkoły Bankowe z całej Polski i Dolnośląska Szkoła Wyższa rozpoczęły współpracę dotyczącą prowadzenia studiów podyplomowych w formule online. Kierunek, który Cię interesuje jest właśnie efektem tego projektu. Dzięki temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z innych miast.

Studia na tym kierunku prowadzone są zawsze w formule online (bez względu na sytuację pandemiczną).
Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i kolegami z grupy kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem, łącząc się z nami z miejsca, w którym aktualnie przebywasz.
Korzyści ze studiowania online Możliwość studiowania online, bez wychodzenia z domu, to duża oszczędność czasu. Dodatkowym atutem studiów w WSB, jest darmowa licencja do MS 365 dla uczestników, dzięki której będziesz mieć dostęp do niezbędnych narzędzi wykorzystywanych w procesie nauczania.

Cel

Celem studiów jest przygotowanie i wykształcenie kadry menedżerskiej do efektywnej działalności zawodowej, aby w sposób nowoczesny, twórczy i samodzielny potrafiła w warunkach gospodarki rynkowej zarządzać jednostkami opieki zdrowotnej w sposób bezpieczny dla wszystkich interesariuszy tych jednostek.

Co zyskujesz?

 • Jeżeli do tej pory nie pracowałeś w podmiotach leczniczych, pozyskasz obszerną wiedzę menedżerską niezbędną w specyficznym obszarze ochrony zdrowia, który ze swej natury jest podatny na częste pojawianie się sytuacji kryzysowych, i który wymaga sprawnego i skutecznego podejmowania decyzji przeciwdziałających rozwijaniu się sytuacji kryzysowej i przekształceniu się jej w kryzys,
 • ukończenie studiów pozwoli CI na współudział w skutecznym i profesjonalnym zarządzaniu sytuacją kryzysową – zarówno w placówkach sektora ochrony zdrowia, jak również w podmiotach gospodarczych innych sektorów gospodarki poza sektorem ochrony zdrowia – jako członkowie zespołów antykryzysowych lub członkowie sztabów kryzysowych, 
 • ukończenie studiów pozwoli również na pracę w ośrodkach szkoleniowych kształcących kadry w dziedzinie zarządzania kryzysowego,
 • jeżeli pracujesz lub zarządzasz podmiotami leczniczymi, studia umożliwią Ci doskonalenie oraz zwiększenie wiedzy menedżerskiej w ochronie zdrowia w wymieniony zakresie,
 • wśród wykładowców są praktycy związani od lat z branżą ochrony zdrowia w Polsce, doświadczeni dyrektorzy szpitali, przedstawiciele firm konsultingowych aktywnych w sektorze oraz kancelarii prawnych, 
 • program studiów przewiduje zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów z wykorzystaniem analizy przypadków.

Dla kogo?

Studia skierowane są do:

 • osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia, w tym do osób pracujących samodzielnie (dyrektorzy podmiotów leczniczych, członkowie zarządów spółek kapitałowych sektora ochrony zdrowia, członkowie rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, członkowie rad nadzorczych niepublicznych podmiotów leczniczych), oraz osób chcących specjalizować się w zarządzaniu sytuacją kryzysową,  
 • członków niższej i średniej kadry kierowniczej oraz do pracowników działów medycznych, działów finansowo-księgowych i działów eksploatacyjno-administracyjnych w placówkach ochrony zdrowia,
 • absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, rodzajów i stopni, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego, w szczególności w obszarze zdrowia publicznego,
 • osób spoza branży medycznej zainteresowanych problematyką zarządzania kryzysowego. 

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie sytuacją kryzysową w ochronie zdrowia 

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 174
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Krzysztof Czerkas
dr inż. Krzysztof Czerkas

Członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali w Warszawie (organizacja „ponad podziałami” zrzeszająca i reprezentująca ponad 220 szpitali polskich), partner w Formedis Medical Management & Consulting w Poznaniu, wykładowca i ekspert Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, specjalista...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia II stopnia, podyplomowe i MBA

Godziny otwarcia:
 • pn-wt: 09:00-16:00
 • śr: 08:00-16:00
 • cz-pt: 09:00-16:00
 • so: 09:00-13:00
Pobierz stronę do PDF