dr Grzegorz Pietrek
dr hab. Grzegorz Pietrek

Nadkomisarz Policji w stanie spoczynku. Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas służby w Policji na różnych stanowiskach w tym kierowniczych oraz podczas pełnienia funkcji radnego samorządu powiatowego. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa imprez masowych, przedmiotach „policyjnych” oraz zagadnieniach migracyjnych. Autor dwóch monografii, dwóch skryptów akademickiego oraz ponad 50 publikacji naukowych polsko i anglojęzycznych. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Promotor i recenzent kilkudziesięciu prac licencjackich.

skelnik
dr Klaudia Skelnik

Menadżer kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

V-ce Prezes Pomorskiego Biura Inspektorów Ochrony Danych

Magister politologii o specjalizacji ustrojowo-samorządowej, posiadająca podyplomowe wykształcenie wyższe w zakresie prawa Unii Europejskiej, Edukacji dla bezpieczeństwa, Bezpieczeństwa i Higiena Pracy. Ukończyła szereg kursów z obszaru ratownictwa i bezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji, zarządzania, a także brała udział w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez służby policyjne. Menadżer kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, wykładowa, szkoleniowiec, opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Administrator Bezpieczeństwa Informacji w WSB. Doświadczenie zawodowe zdobywała pełniąc wieloletnią służbę cywilną w Policji, głównie w pionie ochrony informacji niejawnych zajmując stanowiska związane z bezpieczeństwem informacji. Początkowo pełniła funkcję Kierownika Kancelarii Tajnej, następnie Koordynatora Zespołu Prezydialnego, Zastępcy Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemu KSI, ESOD i SIDAS, a także Administratora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego systemów niejawnych. Aktywnie uczestniczyła w projektach wdrożenia systemu KSI w Policji oraz obiegu elektronicznego dokumentów jawnych ESOD/SIDAS w województwie pomorskim. Piastowała również stanowisko rzecznika dyscyplinarnego. Posiada tkze doświadczenie w pracy kuratora społecznego i mediacjach. Obecnie pełni funkcję członka Zespołu ds. realizacji „Koncepcji działań Komendanta Powiatowego Policji w Pruszczu Gdańskim w zakresie profilaktyki społecznej na lata 2015-2018”. Certyfikowany Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001. Od wielu lat zajmuje się problematyką bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa fizycznego, bezpieczeństwem i higieną pracy, a także zadaniami i rolą organizacji i służb w specjalizacji ustrojowo-samorządowej. Pracę naukową rozwija w temacie: Wykorzystanie przez społeczeństwo informacyjne nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo obywateli.

Kontakt: kskelnik@wsb.gda.pl

Piotr Robakowski

Prezes Pomorskiego Biura Inspektorów Ochrony Danych, oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zadań wynikających z Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych, Ustawy o Ochronie Osób i Mienia, Ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym, Ustawy Antyterrorystycznej, Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Posiada uprawnienia Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych.