Opis kierunku

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. 


Studia przygotowane w oparciu o ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398, z 2020 r. poz. 148, 284, 374, 695). 
 

Studia kierujemy do wszystkich osób zajmujących się profesjonalnie oraz zainteresowanych związaniem swej przyszłości zawodowej z szeroko rozumianym kreowaniem bezpieczeństwa. Zwłaszcza zainteresować powinny one specjalistów i ekspertów (obecnych i przyszłych) funkcjonujących w szeroko pojętym obszarze zarządzania kryzysowego, które okazało się tak istotnym elementem naszego życia w ostatnich miesiącach.

Studia te mają na celu profesjonalne przygotowanie osoby do zajmowania stanowisk w administracji publicznej, szczególnie komórkach organizacyjnych związanych z systemem zarządzania kryzysowego, czyli np. Centrów Zarządzania Kryzysowego, urzędów wojewódzkich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin.

Cel

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do działalności zawodowej w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochronie infrastruktury krytycznej państwa, jak też i szeroko rozumianej ochrony ludności w warunkach zmieniającej się sytuacji, w tym pandemii Covid - 19. 
 

Co zyskujesz?

Ukończenie studiów da Ci wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji urzędniczych w organach samorządowych (urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i wojewódzkich) oraz ich komórkach organizacyjnych zajmujących się zarządzaniem kryzysowym). Studia podyplomowe pozwolą Ci na podwyższenie swych kwalifikacji związanych z zarządzaniem kryzysowym pracownikom organów samorządowych oraz Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskich i Gminnych, wojska, organizacji pozarządowych i innych służb, inspekcji i straży.

Dla kogo?

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem. Studia adresowane są też do osób, które zajmują się zarządzaniem bezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym w administracji publicznej i sektorze niepublicznym lub przygotowują się do realizacji tych zadań.

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.

do 10 lutego
studia
1000 zł
taniej

Zapisując się do 10 lutego zyskujesz 1000 zł dzięki:

  • 600 zł zniżki w czesnym
  • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.
     

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskujesz więcej!
Twoja zniżka wyniesie 1200 zł:

  • 800 zł zniżki w czesnym
  • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

 

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie kryzysowe

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 178
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Grzegorz Pietrek
skelnik
Piotr Robakowski
dr hab. Grzegorz Pietrek

Nadkomisarz Policji w stanie spoczynku. Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas służby w Policji na różnych stanowiskach w tym kierowniczych oraz podczas pełnienia funkcji radnego samorządu powiatowego. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa imprez...

dr Klaudia Skelnik

Menadżer kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

V-ce Prezes Pomorskiego Biura Inspektorów Ochrony Danych

Magister politologii o specjalizacji ustrojowo-samorządowej, posiadająca podyplomowe wykształcenie wyższe w zakresie prawa Unii Europejskiej, Edukacji dla bezpieczeństwa,...

Piotr Robakowski

Prezes Pomorskiego Biura Inspektorów Ochrony Danych, oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zadań wynikających z Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych, Ustawy o Ochronie Osób i Mienia, Ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym, Ustawy Antyterrorystycznej, Ustawy o Ochronie Danych Osobowych....

Poznaj innych wykładowców

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia II stopnia, podyplomowe i MBA

Godziny otwarcia:
  • pn-pt: 09:00-16:00
Pobierz stronę do PDF