Krzysztof Januczkowicz
dr Krzysztof Janczukowicz

doktor prawa, nauczyciel akademicki i radca prawny. Specjalizuje w prawie podatkowym i w tym zakresie prowadzi liczne zajęcia i szkolenia. Autor publikacji książkowych, w tym serii Podatki dochodowe, majątkowe i pośrednie w praktyce, oraz publikacji internetowych. Drugim obszarem zainteresowania jest prawo karne.

Małgorzata Grabarczyk

absolwentka skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego.  Tłumaczeniami zajmuje się zawodowo od 1987 roku. Od roku 1989 jest tłumaczem przysięgłym przy Ministerstwie Sprawiedliwości RP. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania tłumaczeń od 1991 roku.Specjalizuje się w tłumaczeniach ustnych: symultanicznych i konsekutywnych w językach szwedzkim i angielskim. Specjalizacja tematyczna to: prawo i finanse, bankowość, energetyka, ekologia, związki zawodowe, Unia Europejska i jej struktura, programy, dyrektywy. Jako tłumacz ustny obsługuje wiele wizyt rządowych, konferencji, projektów i spotkań, pracując dla polskich organów administracji publicznej, organów Unii Europejskiej i organizacji pozarządowych. Stale współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami, renomowanymi biurami tłumaczeń, bankami i instytucjami. Wykonywała szereg tłumaczeń podczas spotkań organizowanych w ramach prezydencji Polski w Radzie Europejskiej. Na terenie województwa pomorskiego stale współpracuje z wieloma departamentami Urzędu Marszałkowskiego, głównie z Departamentem Współpracy Zagranicznej oraz z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego. Aktywnie działa na rzecz integracji środowiska tłumaczy w Bałtyckim Stowarzyszeniu Tłumaczy.

Wioletta Lemieszko

tłumacz przysięgły.

Edward Maliszewski

tłumacz przysięgły języka szwedzkiego i angielskiego, członek STP (Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich), prezes oddziału gdańskiego od 2002 do 2005 roku oraz Członek TEPIS (Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych). Od 1 kwietnia 2006 Prezes BST ( Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy).

Andrzej Wojtkuński
Andrzej Wojtkuński

tłumacz przysięgły języka angielskiego od 1995 r. Prowadzi własną działalność gospodarczą od 1994 r., w ramach której pracuje zawodowo jako tłumacz pisemny i ustny. Główne obszary specjalizacji obejmują dziedziny związane z prawem i ekonomią. Właściciel biura tłumaczeń, współpracującego regularnie z licznymi kancelariami notarialnymi i prawniczymi w Trójmieście. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej od 2010 roku. Aktywny uczestnik ruchu na rzecz integracji środowiska zawodowego tłumaczy. Współzałożyciel Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy, Wiceprezes Zarządu pierwszej kadencji. Od 1998 r. zrzeszony w Polskim Towarzystwie Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych.