Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie – język angielski poziom I.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 210
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Podstawy prawa
(36 godz.)
 • Prawo Unii Europejskiej (4 godz.)
 • Prawo międzynarodowe (4 godz.)
 • Polskie prawo cywilne i handlowe (8 godz.)
 • Brytyjskie i amerykańskie prawo cywilne i handlowe (8 godz.)
 • Polskie prawo karne i system sądownictwa (4 godz.)
 • System prawa common law i sądownictwa w sprawach karnych (4 godz.)
 • Status prawny i etyka zawodowa tłumacza (4 godz.).
Metodologia tłumaczenia pragmatycznego
(2 godz.)
 • Teorie i strategie tłumaczenia tekstów pragmatycznych (2 godz.).
Tłumaczenia pisemne ‒ prawo handlowe
(32 godz.)
 • Tłumaczenie pisemne polskich i anglojęzycznych tekstów prawodawczych (8 godz.)
 • Tłumaczenie pisemne polskich i anglojęzycznych umów spółek, handlowych i innych (16 godz.)
 • Tłumaczenie polskich i anglojęzycznych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą (8 godz.)
Tłumaczenia pisemne ‒ prawo cywilne
(20 godz.)
 • Tłumaczenie pisemne polskich i anglojęzycznych tekstów prawodawczych (8 godz.)
 • Tłumaczenie pisemne polskich i anglojęzycznych dokumentów związanych z zatrudnianiem (8 godz.)
 • Tłumaczenie pisemne polskich i anglojęzycznych świadectw, dyplomów i aktów metrykalnych (4 godz.)
Tłumaczenia pisemne ‒ prawo karne
(40 godz.)
 • Tłumaczenie pisemne polskich i anglojęzycznych tekstów prawodawczych (8 godz.)
 • Tłumaczenie pisemne polskich i anglojęzycznych pism procesowych, sądowych i urzędowych (32 godz.
Tłumaczenia ustne
(72 godz.)
 • Tłumaczenie a vista polskich pism procesowych na angielski oraz tłumaczenie konsekutywne przebiegu rozprawy w sprawie karnej w obu kierunkach (prawo karne) (24 godz.)
 • Tłumaczenie konsekutywne o tematyce prawniczej i ekonomicznej w obu kierunkach (prawo handlowe i cywilne) (24 godz.)
 • Tłumaczenie a vista polskich aktów notarialnych na język angielski (20 godz.).
 • Kompetencje parajęzykowe w pracy tłumacza ustnego (mowa ciała, panowanie nad stresem, elementy emisji głosu) (4 godz.)
Projekt
(8 godz.)
 • Seminarium dyplomowe  (8 godz.).
Forma zaliczenia

Test sprawdzający wiedzę, pisemne tłumaczenia oraz egzamin końcowy polegający na obronie pracy dyplomowej.