Opis kierunku

Celem studiów jest przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego poprzez rozwinięcie wiedzy i umiejętności z zakresu przekładu prawniczego i ekonomicznego nabytych na pierwszym poziomie studiów tłumaczeń.

Co zyskujesz?

  • Zdobędziesz praktyczną wiedzę i konkretne umiejętności z zakresu przekładu prawniczego i ekonomicznego poparte wieloletnim doświadczeniem wykładowców, którymi są czynni zawodowo tłumacze przysięgli, prawnicy i ekonomiści. 
  • Po ukończeniu studiów będziesz mógł przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną.
  • Za dodatkową opłatą będziesz miał możliwość uczestniczenia w próbnym egzaminie na tłumacza przysięgłego.

Dla kogo?

Oferta skierowana jest do osób, które ukończyły studia podyplomowe tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie język angielski poziom I lub posiadają wiedzę z zakresu programu nauczania realizowanego na pierwszym poziomie studiów.

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie ‒ język angielski poziom II.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 174
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2

Wykładowcy

Wojciech Wołoszyk
Magdalena Łutek
Barbara Dumara
Aleksandra Matulewska
Łukasz Gos-Furmankiewicz
Wojciech Wołoszyk

prawnik-lingwista, tłumacz prawniczy oraz weryfikator tłumaczeń prawniczych. Współpracuje z Europejskim Bankiem Centralnym, Trybunałem Sprawiedliwości UE, Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze, Komisją Europejską, Centrum Tłumaczeń dla Organów UE, Krajową Radą Sądownictwa i...

Magdalena Łutek

absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła staż dla tłumaczy konferencyjnych w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu i ukończyła...

Barbara Dumara

tłumacz języka angielskiego; absolwentka filologii angielskiej i kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego; absolwentka studiów podyplomowych w zakresie tłumaczeń ustnych; doktorantka Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego; współpracownik...

Aleksandra Matulewska

jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Neofilologii, Instytutu Językoznawstwa (mgr językoznawstwa i informacji naukowej w 2000 r., doktora nauk filologicznych w zakresie językoznawstwa ogólnego w 2005 r., doktor habilitowany w językoznawstwa stosowanego w...

Łukasz Gos-Furmankiewicz

tłumacz zawodowy specjalizujący się w tematyce prawniczej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Poza studiami magisterskimi i doktoranckimi na Wydziale Prawa i Administracji uczęszczał również na studia prawa angielskiego i amerykańskiego oraz podyplomowe studia translatoryczne. Jest...

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w WSB.