dr inż. Agnieszka Kałaska.jpeg
Dr inż. Agnieszka Kałaska

Ukończyła studia wyższe Wydziale Budownictwa i inżynierii Środowiska na Akademii Techniczno-Rolniczej, gdzie uzyskała tytuł zawodowy inżyniera. Stopień magistra uzyskała na Akademii Morskiej w Gdyni, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie Towaroznawstwa uzyskała na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Posiada doświadczenie praktyczne dotyczące procesów logistycznych a udział w wielu projektach pozwala jej na wzbogacanie procesu dydaktycznego. Praca zawodowa w firmach produkcyjnych, budowlanych i logistycznych pozwoliła na połączenie doświadczeń naukowych z praktycznym podejściem do optymalizacji procesów. Jest autorką monografii naukowej, wielu artykułów naukowych, opinii doradczych. Brała udział w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych, szkoleniach praktycznych, wykładach otwartych, na których przekazywała swoja wiedzę praktyczną i teoretyczną. 


Dr inż. Agnieszka Kałaska jest doceniana przez studentów szczególnie za praktyczne podejście do prezentowanych zagadnień.
Pasjonatka gry na fortepianie oraz rozwiązywania zawiłych problemów z zakresu logistyki. 

Jagienka Rześny-Cieplińska
dr hab. prof. nadzw. WSB Jagienka Rześny-Cieplińska

prof. nadzw. WSB w Gdańsku - ukończyła studia wyższe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, na kierunku: transport i logistyka. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskała w 2002 r. na podstawie pracy pt. „Strategie kapitałowe polskich przedsiębiorstw - organizatorów przewozów wobec procesów globalizacji rynków transportowych. Praca doktorska została nagrodzona w Konkursie Ministra Infrastruktury na najlepszą pracę habilitacyjną. doktorską, magisterską i inżynierską z dziedziny TRANSPORT. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskała w roku 2014 na podstawie oceny dorobku naukowego i przedłożonej pracy habilitacyjnej pt. „Organizatorzy transportu w kształtowaniu ładu przestrzennego gospodarki”. Tematyka dorobku naukowego i badawczego koncentruje się na następujących obszarach badawczych:

  • ekonomika transportu,
  • funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynkach otwartych,
  • organizacja transportu w warunkach rozwijających się rynków przewozów ładunków oraz
  • stabilizujących się rynków przewozów pasażerskich,
  • zasady oceny ekonomiczno-finansowej działalności organizacji gospodarczych,
  • procesy logistyczne i obsługa logistyczna.

Wyniki badań i analiz prowadzonych przez dr hab. Jagienkę Rześny-Cieplińską prof. nadzw., są prezentowane w publikacjach książkowych, artykułach naukowych oraz podczas wystąpień na  konferencjach naukowych. Niektóre wyniki badań ukazały się także w formie publikacji internetowych. Rozpowszechniane są one w środowisku naukowym oraz praktyków gospodarczych. Inną formą upowszechniania wyników badań jest ich włączanie do autorskich programów zajęć na różnych trybach studiów. W celu pogłębiania wiedzy z interesujących obszarów dr hab. utrzymuje stałe kontakty z praktyką gospodarczą. Obejmują one współpracę naukową oraz dydaktyczną z zarządzającymi pomorskimi przedsiębiorstwami z branży transportowo-spedycyjnej. Jest członkiem The Communication Institute of Greece COMING, a od 2000r. członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Mgr inż. Izabela Walczak

Absolwentka Akademii Morskiej kierunek towaroznawstwo specjalność zarządzanie jakością z tytułem magistra inżyniera, obie prace dyplomowe napisane w Katedrze Mikrobiologii
Od 2007 r zawodowo związana ze spedycją, najpierw na stanowisku asystenta spedytora, spedytora, później kierownika, kierowała zespołem ludzi i pracą działu, nadzoruje i monitoruje procesy spedycyjne w przedsiębiorstwie, zarządza zespołem i wdraża nowych pracowników, uczy stażystów, rozwiązuje sprawy sporne i konfliktowe
W latach 2007 – 2020 uczestniczyła w różnych szkoleniach i  spotkaniach branżowych, uzyskała m. in. Certyfikat Kompetencji Zawodowych, zaliczony pozytywnie egzamin i wpis na listę agentów celnych, szkolenie spedytorów FIATA, szkolenia z zakresu transportu materiałów niebezpiecznych, liczne udziały w sympozjach i konferencjach branży TSL (transport, spedycja, logistyka)
Od 2017 roku związana z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku jako wykładowca praktyk, prowadzi zajęcia praktyczne i wykłady z zakresu transport, spedycja, logistyka. Ze względu na bogate doświadczenie w codziennej pracy w przedsiębiorstwach spedycyjnych oraz liczne kontakty służbowe posiada ugruntowaną i usystematyzowaną wiedzę z zakresu TSL, którą chętnie dzieli się ze słuchaczami. Ceniona za praktyczne podejście, na zajęciach przywołuje zdarzenia, zagadnienia i przypadki, które rzeczywiście w procesie spedycyjnym mają miejsce. Dzięki codziennej pracy ze stażystami i młodą kadrą, których wdraża w obowiązki spedycyjne, ma świetny kontakt ze studentami i potrafi skutecznie przekazać treści merytoryczne.