Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Psychosomatyka

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 172
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
PSYCHOSOMATYKA I SOMATOPSYCHIKA W ZAKRSIE NAUK MEDYCZNYCH I UJĘCIU HUMANISTYCZNYM
(6 godz.)

•    Psychosomatyka jako nauka - podstawy teoretyczne (6 godz.)

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY DIAGNOZY I TERAPII ZABURZEŃ PSYCHOSOMATYCZNYCH
(48 godz.)

•    Czynniki psychologiczne i uwarunkowania środowiskowe w powstawaniu zaburzeń psychosomatycznych (10 godz.)
•    Diagnoza zaburzeń w oparciu o narzędzia psychologiczne, diagnoza różnicowa. (10 godz.)
•    Trauma a zaburzenia psychosomatyczne – znaczenie objawów w przebiegu i terapii zaburzeń potraumatycznych (9 godz.)
•    Poradnictwo psychologiczne i psychoterapia w przebiegu zaburzeń psychosomatycznych (10 godz.)
•    Rokowanie i powikłania w przebiegu zaburzeń psychosomatycznych (6 godz.)
•    Profilaktyka (3 godz.)

FIZJOLOGICZNE PODSTAWY DIAGNOZY I TERAPII ZABURZEŃ PSYCHOSOMATYCZNYCH W ASPEKCIE ODDZIAŁYWAŃ SOMATOPSYCHICZNYCH
(30 godz.)

•    Fizjologiczne zależności psyche - soma (6 godz.)
•    Ból w ujęciu psychosomatycznym (8 godz.)
•    Psychosomatyka w wybranych jednostkach chorobowych (16 godz.)

METODY I NARZĘDZIA PRACY TERAPEUTYCZNEJ W UJĘCIU PSYCHOSOMATYCZNYM
(60 godz.)

•    Metody i narzędzia stosowane w psychoterapii (21 godz.)
•    Metody i narzędzia stosowane w fizjoterapii (21 godz.)
•    Metody i narzędzia stosowane w terapii seksuologicznej (10 godz.)
•    Metody i narzędzia stosowane w terapii tańcem( 8 godz.)

HOLISTYCZNA PRACA Z CIAŁEM - SUPERWIZJA I WARSZTATY
(20 godz.)

•    Warsztat świadomej pracy z ciałem (10 godz.)
•    Profilaktyka chorób psychosomatycznych (6 godz.)
•    Superwizja (4 godz.)

PROJEKT
(8 godz.)

•    Seminarium dyplomowe (8 godz.)

FROMA ZALICZENIA

Testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu.