Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Psychoonkologia

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 206
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
WPROWADZENIE DO PSYCHOONKOLOGII
(40 godz.)
 • Zarys historyczny psychoonkologii oraz środowiskowe i psychologiczne czynniki ryzyka choroby nowotworowej (6 godz.)
 • Psychologiczne aspekty choroby onkologicznej u dziecka i dorosłego, wprowadzenie do medycznych aspektów choroby onkologicznej, w tym badań przesiewowych i skriningowych (10 godz.)
 • Organizacja leczenia onkologicznego u dzieci i dorosłych, rodzaje leczenia onkologicznego i ich następstwa (16 godz.)
 • Zagadnienia etyczno-prawne w psychoonkologii (8 godz.)
   
REAKCJE PSYCHOLOGICZNE CHORYCH NA ROZPOZNANIE I LECZENIE CHOROBY ONKOLOGICZNEJ
(26 godz.)
 • Lokalizacja, zaawansowanie  i typ nowotworu a specyficzna reakcja psychiczna, w tym zaburzenia psychiczne w chorobie onkologicznej (8 godz.)
 • Specyficzne reakcje psychiczne u dorosłych pacjentów, życie seksualne w chorobie onkologicznej, w tym płodność (oncofertility) (6 godz.)
 • Zasady pracy psychoonkologia dziecięcego (6 godz.)
 • Pacjent geriatryczny - choroba i leczenie u schyłku życia (6 godz.)
   
JAKOŚĆ ŻYCIA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ I ŻYCIE PO CHOROBIE
(32 godz.)

•    Metody leczenia onkologicznego a jakość życia chorych i ich bliskich, w tym tymczasowe i trwałe następstwa leczenia a komfort życia (8 godz.)
•    Dietetyka, rehabilitacja i aktywność fizyczna w chorobie nowotworowej (8 godz.)
•    Wpływ doświadczenia choroby onkologicznej na dalsze życie (survivors) - choroba onkologiczna jako zdarzenie traumatyczne (8 godz.)
•    Lęk przed wznową i inne aspekty psychologiczne życia po chorobie nowotworowej 
(8 godz.)

LECZENIE PALIATYWNE, ŚMIERĆ I ŻAŁOBA
(16 godz.)

•    Podstawowe aspekty leczenia paliatywnego, wprowadzenie do dostępnych środków medycznych, wsparcie psychiczne w tym omówienie potrzeb chorego, dobrej śmierci (8 godz.)
•    Wsparcie psychoonkologa w sytuacji kolejnej wznowy choroby i zaawansowanej choroby, osierocenia i żałobie (8 godz.)
 

METODY OCENY FUNKCJONOWANIA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH, INTERWENCJE W PSYCHOONKOLOGII
(32 godz.)

•    Funkcjonowanie poznawcze, demencja, lęk i depresja, identyfikacja potrzeb (16 godz.)
•    Elementy interwencji kryzysowej w psychoonkologii (8 godz.)
•    Działania psychoterapeutyczne w psychoonkologii (8 godz.)

PROFILAKTYKA ORAZ WSPARCIE NA RÓŻNYCH ETAPACH LECZENIA
(20 godz.)

•    Wybrane aspekty wsparcia psychoonkologicznego w trakcie diagnozy, leczenia 
i zdrowienia pacjenta onkologicznego (8 godz.)
•    Wybrane aspekty wsparcia dla bliskich chorującego onkologicznie na różnych etapach leczenia (6 godz.)
•    Profilaktyka chorób onkologicznych, w tym Kodeks Walki z Rakiem (6 godz.)

RODZINA I BLISCY CHOREGO ONKOLOGICZNIE- O WSPARCIU I KOMUNIKACJI
(32 godz.)

•    Wyrażanie potrzeb przez chorego i jego bliskich, w tym zasady dobrej komunikacji (14 godz.)
•    Wpływ choroby onkologicznej na system rodzinny - kim jest pacjent drugiego rzutu (6 godz.)
•    Specyfika pracy z rodziną z dzieckiem chorym onkologicznie (6 godz.)
•    Rodzic chory onkologicznie (6 godz.)

PROJEKT
(8 godz.)

•    Seminarium projektowe (8 godz.) 

FORMA ZALICZENIA

80% obecności na zajęciach, testy semestralne, udział w praktykach klinicznych w przypadku osób ubiegających się o certyfikat Psychoonkologa, egzaminy z poszczegółnych modułów oraz egzamin końcowy polegający na obronie projektu  - opis przypadku z własnej praktyki i omówienie go w ramach superwizji.

Praktyki kliniczne
(28 godz.)

Obowiązkowe dla osób, które ubiegają się o certyfikat Psychoonkologa.