Opis kierunku

Studia zostały objęte patronatem  Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. 
 

Program studiów został uznany  za zgodny z wytycznymi zawartymi w Uchwale 2/2020 przyjętej przez Zarząd PTPO w dn. 19 maja 2020 (Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego w sprawie udzielania patronatu PTPO jednostkom naukowym prowadzącym szkolenie podyplomowe w zakresie Psychoonkologii).
 

Interdyscyplinarna dziedzina Psychoonkologii jest odpowiedzią tak na potrzeby pacjenta onkologicznego, jak i jego oczekiwania odnośnie jakości życia i procesu leczenia. W XXI wieku kolejne odkrycia medyczne, doskonalenie sztuki leczenia pacjentów i wydłużanie ich życia, podwyższanie statusu socjoekonomicznego, ale też niewłaściwy styl życia i szybki rozwój cywilizacyjny wpływają na rozpowszechnianie się chorób nowotworowych. Podobnie jak choroba nowotworowa jest złożonym i wieloczynnikowym procesem, tak i towarzyszenie pacjentowi, jego rodzinie i bliskim w procesie zdrowienia i umierania dzieje się wielotorowo 
i obejmuje wsparcie na wszystkich etapach choroby. Psychoonkolog posiada najnowszą wiedzę onkologiczną, którą nieprzerwanie poszerza w oparciu o najnowsze badania, jak również pracuje w oparciu o oddziaływania psychologiczne zmierzające do poprawy funkcjonowania psychicznego i społecznego osoby potrzebującej.
 

Studia podyplomowe z Psychoonkologii zapewniają rozwój kompetencji teoretycznych, relacyjnych, diagnostycznych i psychoterapeutycznych w oparciu o wielorakie modele terapeutyczne. Ponadto, poprzez kontakt z praktykami i specjalistami w dziedzinie Psychoonkologii, nabędą Państwo umiejętności praktycznych, które będą Państwo doskonalić podczas praktyk w trójmiejskich placówkach medycznych. Wykładowcy zostali wybrani spośród ekspertów pracujących na co dzień z pacjentami onkologicznymi lub wspierający chorych i ich bliskich w procesie choroby i zdrowienia.

Cel

Celem studiów jest: 
•    przekazanie i ugruntowanie wiedzy o czynnikach ryzyka chorób nowotworowych, metod oceny funkcjonowania psychologicznego pacjenta onkologicznego i badań przesiewowych w onkologii,
•    nauka organizacji procesu leczenia dla dzieci, młodzieży, młodych dorosłych i osób starszych,
•    zapoznanie uczestników z możliwymi następstwami fizycznymi i psychicznymi dostępnych rodzajów leczenia onkologicznego, w tym chemioterapii, hormonoterapii, radioterapii, leczenia chirurgicznego, leczenia biologicznego, immunoterapii, terapii celowanej i przeszczepu szpiku,
•    zapoznanie i doskonalenie postawy wspierającej dla reakcji psychologicznych chorego i jego bliskich na rozpoznanie i leczenie choroby nowotworowej, w tym neuropsychologicznych następstw leczenia,
•    doskonalenie pracy z ozdrowieńcami, także ćwiczenie podejścia holistycznego i zindywidualizowanego,
•    wprowadzenie do opieki paliatywnej, reakcji psychologicznych pacjenta na kolejne wznowy oraz życie z zaawansowaną chorobą nowotworową, oczekiwania chorych paliatywnie, zagadnienie godnej śmierci,
•    zapoznanie i odpowiedni dobór strategii terapeutycznych adekwatnych do potrzeb pacjenta, w tym radzenie sobie z emocjami i kontrola emocji, strategie ekspozycji, reinterpretacja poznawcza, praktyka uważności, postępowanie z chorym w kryzysie  i akceptacja psychologiczna,
•    doskonalenie komunikacji z chorym onkologicznie i jego bliskimi, wyrażanie 
i przyjmowanie obaw, potrzeb, emocji oraz jak przeprowadzić rozmowę wspierającą,
•    poznanie zagadnień pracy z rodziną i bliskimi osoby chorej, w tym tematyka żałoby, osierocenia, rodziny z dzieckiem chorującym onkologicznie, wsparcia dla rodzica 
z chorobą nowotworową,
•    dyskusja i przyswojenie zagadnień etyczno- prawnych pracy psychoonkologa,
•    całościowe przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z chorym onkologicznie i jego bliskimi zarówno w placówce medycznej, jak i poza nią.
 

Co zyskujesz?

•    Będziesz miał możliwość ubiegania się o certyfikat Psychoonkologa, gdyż studia zostały objęte patronatem  Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, po spełnieniu wymagań formalnych

Program studiów został uznany  za zgodny z wytycznymi zawartymi w Uchwale 2/2020 przyjętej przez Zarząd PTPO w dn. 19 maja 2020 (Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego w sprawie udzielania patronatu PTPO jednostkom naukowym prowadzącym szkolenie podyplomowe w zakresie Psychoonkologii). 

    Zdobędziesz umiejętność udzielania wsparcia osobom chorującym onkologicznie, osobom w trakcie diagnozy i  po zakończeniu leczenia,
•    Będziesz miał możliwość poddania superwizji własnego doświadczenia terapeutycznego w pracy zawodowej z chorującym onkologicznie,
•    Będziesz doskonalił umiejętności praktyczne w placówkach medycznych w Trójmieście (jeśli szpitale będą mogły przyjmować praktykantów),
•    Zdobędziesz umiejętność wykorzystania badań przesiewowych w pracy psychoonkologa,
•    Wzbogacisz swoją wiedzę o profilaktykę onkologiczną, w tym programy profilaktyczne na Pomorzu,
•    Będziesz miał możliwość pracy ze specjalistami w różnych obszarach opieki onkologicznej, przede wszystkim na obszarze województwa pomorskiego.

Dla kogo?

Na studia zapraszamy osoby z wykształceniem medycznym, co najmniej I stopnia: lekarzy, pielęgniarki, dietetyków, ratowników medycznych, fizjoterapeutów oraz osoby z wykształceniem psychologicznym. Studia podyplomowe z Psychoonkologii kierujemy również do osób z własnym doświadczeniem choroby nowotworowej oraz do bliskich osób chorych. Zachęcamy do udziału również teologów pracujących w hospicjach, wolontariuszy pracujących w punktach wspierających chorych onkologicznie, osoby z wykształceniem  co najmniej I stopnia z pedagogiki, socjologii, pracy socjalnej. Program studiów kładzie szczególny nacisk na umiejętności praktyczne podczas pracy z pacjentem onkologicznym i jego bliskimi. 

Ukończenie studiów podyplomowych z Psychoonkologii jest jednym z niezbędnych warunków uzyskania certyfikatu Psychoonkologa. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego (Dz. U z dnia 23 października 2014 r. Poz.1441), w którym w §1 pkt. 1 ust. c) zdefiniowano, że Psychoonkolog to osoba z wykształceniem psychologicznym lub medycznym, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny oraz ukończyła studia podyplomowe w dziedzinie psychoonkologia. Studia podyplomowe z psychoonkologii są też konieczne dla psychologów chcących pracować w opiece paliatywnej i hospicyjnej (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2013 roku gwarantowane świadczenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, pkt1, ppkt 3).

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Psychoonkologia

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 206
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Karolina Jezionek
Sebastian Zduńczyk
Iwona Danilewicz
Dorota Grabowska
Karolina Jezionek

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami. Na co dzień pracuje w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni Redłowie, w Gdyńskim Centrum Onkologii. Współpracuje z osobami chorującymi onkologicznie oraz ich bliskimi na każdym etapie choroby i...

dr Sebastian Artur Zdończyk

Pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt) w Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz psycholog/psychoonkolog w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka sp. z o.o. w Słupsku w Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku.  Absolwent studiów podyplomowych w zakresie: Psychoonkologii...

Dr n. med. Iwona Danielewicz

Od 20 lat pracuję jak onkolog na oddziale onkologii oraz w poradni onkologicznej, gdzie na codzień spotykam pacjentów ze świeżo postawioną diagnozą onkologiczną,  tych, którzy są w trakcie terapii przeciwnowotworowej lub  ją ukończyli i pozostają pod opieką lekarską po chorobie....

Dorota Grabowska

psycholog, psychoonkolog
Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych z psychologii klinicznej i z psychoonkologii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Jest związana z Infolinią Onkologiczną PTPO działającą w Wojewódzkim Centrum Onkologii...

Poznaj innych wykładowców

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia II stopnia, podyplomowe i MBA

Godziny otwarcia:
  • pn-wt: 09:00-16:00
  • śr: 08:00-16:00
  • cz-pt: 09:00-16:00
  • so: 09:00-13:00
Pobierz stronę do PDF