Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Przywództwo w biznesie.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 172
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
BUDOWANIE SKUTECZNEGO PRZYWÓDZTWA
(42 godz.)
 • Rządzić, czy zarządzać? Role lidera – na przykładach liderów w międzynarodowych organizacjach (4 godz.)
 • Style zarządzania i podejmowania decyzji (6 godz.)
 • Autentyczna osobowość lidera, zarządzanie emocjami. Budowanie wizerunku (8 godz.)
 • Wizja a przywództwo. Skuteczne działanie – metodologia Blancharda i Coveya (8 godz.)
 • Planowanie dla osiągania celów, strategie w biznesie. Organizowanie pracy własnej (4 godz.)
 • Sukcesja - wykształcenie następcy. Mój rozwój (4 godz.)
 • Jak ja myślę jako lider? – testy psychometryczne Mindsonar (8 godz.)
STRATEGIA W GOSPODARCE CYFROWEJ
(40 godz.)
 • Czym jest organizacja cyfrowa (2 godz.)?
 • Jak sobie radzić albo prześcignąć konkurencję w gospodarce cyfrowej (4 godz.)?
 • Jakie możliwości dają technologie gospodarki cyfrowej, m.in.: biometria, blockchain, sztuczna inteligencja, druk 3D, rozwiązania chmurowe, narzędzia kolaboracyjne (16 godz.)?
 • Budowanie strategii, ustalanie celów, komunikowanie strategii i celów między innymi w oparciu o StrategyExecution Framework (8 godz.)
 • Realizacja strategii w organizacji oraz o tym, jak skutecznie przeprowadzić transformację nawet ogromnej międzynarodowej firmy (10 godz.)
BUDOWANIE I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
(34 godz.)
 • Budowanie zespołu, planowanie wydajnej struktury w różnych obszarach organizacji (8 godz.)
 • Zarządzanie rozproszonymi strukturami (4 godz.)
 • Rozwój Zespołu i jego członków (6 godz.)
 • Jak pracować z Zespołem? Jak mierzyć, czy ludzie podążają za liderem (4 godz.)
 • Kluczowe role zespołowe wraz z testami ról zespołowych Belbin (8 godz.)
 • Wielokulturowość w organizacji, jak zarządzać w takim środowisku? Ciekawość i uważność – badania (4 godz.)
ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ
(32 godz.)
 • Metody zarządzania komunikacją (4 godz.)
 • Storytelling, wystąpienia publiczne (zajęcia z kamerą) (10 godz.)
 • Prowadzenie spotkań i warsztatów (4 godz.)
 • Feedback vs constant feedback (6 godz.)
 • Business dresscode (4 godz.).
 • Zarządzanie skoncentrowane na rozwiązaniach – TSR (4 godz.)
NARZĘDZIA MOTYWACJI I ROZWOJU PRACOWNIKÓW
(16 godz.)
 • Narzędzia motywowania pracowników i automotywacji (8 godz.)
 • Dostępne narzędzia psychometryczne w budowaniu samoświadomości i rozwoju (8 godz.)
PROJEKT I EGZAMIN
(8 godz.)
 • Seminarium projektowe (8 godz.)
 • Forma zaliczenia:  testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu