Program studiów

Program studiów dla kierunku Projektowanie i architektura zieleni.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 172
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
PODSTAWY ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
(20 godz.)
 • Historia architektury (8 godz.)
 • Współczesne trendy w projektowania terenów zieleni (6 godz.)
 • Współczesne style w architekturze krajobrazu  (rzeźba ogrodowa, meble, styl, materiał roślinny, kolor (6 godz.)
PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO
(25 godz.)
 • Podstawy  wykonywania wizualizacji  i przekrojów (rysunek odręczny, zasady geometrii wykreślnej) (6 godz.)
 • Zasady wykonywania pomiarów ,inwentaryzacji zieleni (6 godz.)
 • Dokumentacja techniczna (opisywanie i wymiarowanie, oznaczenia graficzne roślinności, elementy składowe projektu) (13 godz.)
PODSTAWY PROJEKTOWANIA TERENÓW ZIELENI
(25 godz.)
 • Podstawy projektowania (zagadnienia wstępne, kolor, kompozycja, skala, fazy projektu ) (10 godz.) 
 • Zasady projektowania terenów publicznych, prywatnych, zasady kompozycji, strefy (6 godz.)
 • Projektowanie zielonej ściany, tarasów, ogrodów na dachu/mood board (9 godz.)
MATERIAŁ ROŚLINNY
(39 godz.)
 • Rośliny jednoroczne, dwuletnie, byliny (10 godz.)
 • Drzewa i krzewy iglaste, liściaste (10 godz.)
 • Roślinne trendy-ogród traw, ekologiczne rozwiązania (8 godz.)
 • Analiza roślinności (11 godz.)
PROGRAMY KOMPUTEROWE W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU
(40 godz.)
 • Projektowanie w programie Revit (20 godz.)
 • Projektowanie w programie SketchUp (20 godz.) 
KONSULTACJE Z ARCHITEKTEM KRAJOBRAZU
(15 godz.)
 • Praca projektanta krajobrazu (6 godz.)
 • Praktyczne uwagi do pracy z klientem (formy prezentacji/postermakieta/ strategia wystąpień publicznych, projektowanie elementów małej architektury krajobrazu/pergola, altana, układ ścieżek) (9 godz.)
PROJEKT
(8 godz.)
 • Seminarium projektowe (8 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu.