Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Programista aplikacji internetowych. Junior Web Developer z certyfikatem Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 184
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
HTML5/CSS. WALIDACJA
(40 godz.)
 • Znaczniki HTML (10 godz.)
 • HTML 5 (20 godz.)
 • CSS (10 godz.).
   
JAVASCRIPT
(33 godz.)
 • Obiekty (24 godz.)
 • Funkcje (5 godz.)
 • Ajax (4 godz.).
JQUERY
(15 godz.)
 • Efekty (5 godz.)
 • jQuery HTML (5 godz.)
 • jQuery traversing (5 godz.).
RWD
(12 godz.)
 • Wdrażanie responsywnych stron internetowych (6 godz.)
 • Media Queries (6 godz.).
BOOTSTRAP
(16 godz.)
 • Bootstrap Grids (8 godz.)
 • Bootstrap Themes (8 godz.).
ANGULAR JS
(16 godz.)
 • Dyrektywy, wyrażenia, filtry, moduły i sterowniki (16 godz.).
LESS/SASS
(12 godz.)
 • Preprocesory CSS (12 godz.).
SYSTEMY ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ
(20 godz.)
 • Wordpress (12 godz.)
 • Środowisko uruchomieniowe dla aplikacji internetowych NodeJS (8 godz.)
APLIKACJE WEBOWE DLA URZĄDZEŃ MOBILNYCH
(12 godz.)
 • Ionic (12 godz.).
Projekt
(8 godz.)
 • Seminarium projektowe (8 godz.).
Forma zaliczenia

Testy semestralne oraz egzamin końcowy polegający na obronie projektu.