Opis kierunku

Prowadzenia działalności gospodarczej wymaga nie tylko praktyki i wiedzy  ekonomicznej, ale także znajomości i uwzględniania kontekstu prawnego podejmowanych decyzji i możliwych ich prawnych następstw. Forma studiów oparta  na połączeniu teoretycznej wiedzy z analizą  praktycznych przypadków  pozwoli na szybkie rozumienie zależności pomiędzy podejmowanymi decyzjami ekonomicznymi i  ich prawnymi uwarunkowaniami i skutkami. 

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie osób prowadzących działalność gospodarczą lub zaangażowanych w procesy kierowania taką działalnością do podejmowania decyzji uwzględniających prawne możliwości i ramy ich wykonania. Studia maja zapewnić także znajomość funkcjonowania  prawnego działalności gospodarczej.

Co zyskujesz?

Znajomość form wykonywania działalności gospodarczej, umiejętność podejmowania decyzji z uwzględnieniem ich prawnych uwarunkowań. Pogłębisz także umiejętność współpracy z prawnikami obsługującymi działalność gospodarczą, w która jesteś zaangażowany.

Korzyści:

Dostajesz praktyczną wiedzę na temat prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Systemowe podejście daje całościowy obraz fukcjonowania zarówno całej firmy, jak i członków zarządu. WIedzę o różnych aspektach odpowiedzialności menadżerów. Praktyczne umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów w drodze mediacji. 

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla:

  • pracowników pragnących zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy poprzez poszerzenie kompetencji w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą
  • dla menadżerów pragnących pogłębić zrozumienie ram prawnych funkcjonowania przedsiębiorstwa i podejmowanych decyzji ekonomicznych
  • dla osób współpracujących bezpośrednio z prawnikami obsługującymi prowadzenie działalności gospodarczej 

Program studiów

Program studiów dla kierunku Prawo gospodarcze dla menadżerów.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 172
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia II stopnia, podyplomowe i MBA

Godziny otwarcia:
  • pn-wt: 09:00-16:00
  • śr: 08:00-16:00
  • cz-pt: 09:00-16:00
  • so: 09:00-13:00
Pobierz stronę do PDF