Opis kierunku

Kierunek dostępny w rekrutacji letniej.   Jesteś zainteresowany kierunkiem?  Wypełnij formularz zgłoszeniowy. 

 

Zmieniające się dynamicznie otoczenie organizacyjne firm i instytucji wymaga od osób zajmujących się zarządzaniem coraz bardziej praktycznej wiedzy i umiejętności rozwiązywania problemów z różnych dziedzin. Przybywa konkurencji, zmiany następują jedna po drugiej i nie stanowią już kamieni milowych w rozwoju organizacji, tylko skomplikowaną codzienność firm  i organizacji. Oparty na kilkudziesięciu latach praktycznych doświadczeń zarządczych program studiów, został opracowany przez zespół Menedżerów i Menedżerek, aby w jak najbardziej praktyczny sposób przygotować adeptów zarządzania do roli efektywnego Menedżera/Menedżerki, który osiąga cele biznesowe, rozwijając jednocześnie zespoły i firmy. Program został opracowany tak, by w ok. 30% czasu dostarczyć podstaw teoretycznych do omawianych modułów i w ok. 70% czasu utrwalać pozyskaną wiedzę w praktycznych ćwiczeniach i warsztatach. 

sp

Cel

Celem studiów jest dostarczenie Menedżerom i Menedżerkom oraz osobom przygotowującym się do objęcia ról zarządczych, holistycznej wiedzy, która w praktyczny sposób przyczyni się do wzrostu efektywności procesów zarządzania. Studia

Manager Development Program. Program Rozwoju Menedżerskiego mają na celu zapewnienie wiedzy z zakresu profesjonalnego zarządzania zespołami i firmami, metod doskonalenia operacyjnego w codziennej pracy przedsiębiorstw oraz rozwinięcie umiejętności doboru i zastosowania narzędzi Lean Management/Agile zarówno do rozwiązywania konkretnych problemów i poznania zasad budowania kultury ciągłego doskonalenia w organizacji.  

Co zyskujesz?

Dodatkowy certyfikat potwierdzający Twoje kompetencje w zakresie zarządzania - certyfikat AgilePM Foundation (koszt 800 zł - *cena może ulec zmianie).
Ponadto: 

  • zdobędziesz aktualną wiedzę i umiejętności wykorzystania praktycznych rozwiązań i technik zarządczych wypracowane przez praktyków w Polsce i Europie, 
  • nauczysz się szerokiego spojrzenia na procesy, projekty realizowane w firmie oraz identyfikować elementy mające wpływ na efektywność funkcjonowania zespołów, działów i całych organizacji, 
  • nauczysz się szybkiego uzyskiwania wyników działów w sposób pozytywnie wpływający na finansowe wyniki firmy i zapewnienie trwałości tych wyników w czasie, 
  • wymienisz doświadczenia z innymi uczestnikami studiów, aby skorzystać ze sprawdzonych dobrych praktyk oraz wykorzystać możliwość uczenia się na błędach innych, 
  • nabędziesz praktycznych umiejętności zarządczych, stosując aktualne i sprawdzone metody, techniki i narzędzia. 

 

Zarządzanie musisz przede wszystkim rozumieć  

Studia uczą holistycznego, nastawionego na praktykę myślenia zarządczego. Nie wymagamy zapamiętywania definicji, lecz rozumienia z jakiej wiedzy warto skorzystać w określonych przypadkach. 

 

Będziesz uczył/uczyła się na błędach, ale nie własnych  

Zapraszając do współpracy praktyków zarządzania otrzymasz weryfikację konkretnych rozwiązań  
w realnych warunkach biznesowych. Oprócz warsztatów i wykładów będziesz uczestniczył / uczestniczyła w dyskusjach, negocjacjach, warsztatach i prezentacjach. 

 

Poznasz swoje mocne i słabsze strony  

Podczas studiów będziesz miał / miała szansę na identyfikację Twoich mocnych i słabych stron. Duża samoświadomość może podnosić efektywność Twoich zespołów.  

 

Dla kogo?

Studia skierowane są do osób zarządzających na wszystkich szczeblach organizacyjnych: 

  • początkujących menedżerów / menedżerek, którzy chcą zdobyć uporządkowaną wiedzę i umiejętności oparte na doświadczeniach praktyków; 

  • dla menedżerów / menedżerek z doświadczeniem w zarządzaniu chcącym uzupełnić wiedzę o aktualne trendy zarządcze, uporządkować niektóre metodyki i narzędzia zarządzania oraz nabyć nowe umiejętności dopasowane do aktualnych wymagań biznesowych; 

  • dla wszystkich osób, bez rozróżnienia na branże, działy, stanowiska, aspirujących do bycia liderami, chcących zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy oraz pasjonatów zarządzania. 

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Managerial Development Program. Program Rozwoju Menedżerów

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 180
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Artur_Smolik_foto.jpg
Katarzyna Sobańska Helman
Ewa Kirsz
dr Artur Smolik

Strateg, praktyk biznesu, dyrektor zarządzający, mentor, autor publikacji z obszaru efektywności w biznesie. Doktor ekonomii pasjonujący się zarządzaniem, przywództwem, etyką menedżerską, prakseologią i triathlonem.  Wspiera firmy, zespoły i top management w podnoszeniu wyników...

dr Katarzyna Sobańska-Helman

Zarządzanie strategiczne | Rozwój i transformacja biznesu | Partnerstwa strategiczne | Tworzenie nowych źródeł przychodu | Transformacja cyfrowa | Skalowanie Start-up’ów Certyfikowany Interim Manager®, członek SIM, ekspert Główne branże/ obszary: B2B, B2B4C, SaaS, modele...

Ewa Kirsz

Wykładowczyni i menedżerka z wieloletnią praktyką w obszarze HR. Z wykształcenia socjolożka, z zamiłowania architektka krajobrazu i chirurg drzew. Studia ukończyła na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykształcenie w kierunku związanym...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF