Krystyna Laudańska
Krystyna Laudańska

mgr ekonomii, absolwentka Wydziału Ekonomicznego  Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej;  nauczyciel dyplomowany; ukończyła studia podyplomowe w zakresie  zarządzania oraz fundusze strukturalne UE i kierowanie projektami na Uniwersytecie Gdańskim;  kurs kwalifikacyjny z nadzoru pedagogicznego. Posiada 30-letnie doświadczenie w  pracy w oświacie w tym w szkole zawodowej  i kilkunastoletni staż pracy w nadzorze pedagogicznym na stanowiskach Wizytatora i Dyrektora Wydziału. Przez 3 kadencje pełnienia funkcję rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli, edukatora i trenera szkoły zawodowej z ramienia Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz eksperta awansu zawodowego nauczycieli. Jest autorką licznych programów szkoleń dla nauczycieli i kadry zarządzającej w oświacie, współautorką pierwszego programu modułowego do zawodu technika ekonomisty. Współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie form doskonalenia zawodowego nauczycieli; prowadzi zajęcia  na studiach podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego i zarządzania oświatą.