Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Język norweski

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
GRAMATYKA NORWESKA
(80 godz.)
 • Fonetyka języka norweskiego, rodzajniki (6 godz.)
 • Rzeczownik i kategorie gramatyczne rzeczownika, przymiotnik, zaimek (8 godz.)
 • Przysłówek, liczebniki, daty (6 godz.)
 • Czasownik -  tryb rozkazujący, czasy, tryb warunkowy w teraźniejszości, przyszłości i przeszłości (32 godz.)
 • Strona bierna, następstwo czasów i mowa zależna, przyimek(12  godz.)
 • Składnia  zdania – elementy, podstawowe zwroty i wyrażenia, Liczby i czas (16 godz.)
WSPÓŁCZESNE ŻYCIE NORWEGÓW
(24 godz.)
 • Życie codzienne i czas wolny, dom i mieszkanie (8 godz.)
 • Życie rodzinne i towarzyskie – jak żyje typowa norweska rodzina (8 godz. )
 • Geografia Norwegii, transport i komunikacja miejska (8 godz.)
KULTURA NORWERGII - ZWYCZAJE I HOBBY DO WYBORU
(32 godz.)
 • Zdrowie, znaczenie sportów dla Norwegów i tzw. „życie na świeżym powietrzu” (6 godz.)
 • Elementy skandynawskich tradycji kulturowych (6 godz.)
 • Przyroda Norwegii, zabytki i podróże – co warto zwiedzić w Norwegii (8 godz.)
 • Kuchnia norweska i tradycyjne dania (6 godz. )Zwyczaje na Boże Narodzenie, Wielkanoc, Św. Łucja, święta narodowe (6 godz. )
ŚRODOWISKA PRACY I ŻYCIE ZAWODOWE
(8 godz.)
 • Norweski rynek pracy i relacje w norweskiej firmie (8 godz.)
KULTURA NORWEGII - CZŁOWIEK I JEGO OTOCZENIE
(8 godz.)
 • Skandynawskie wzornictwo: sztuka, architektura, sztuka użytkowa, film i kino norweskie (8 godz.)
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW METODA DESIGN THINKING W BIZNESIE W NORWESKIEJ FIRMIE
(16 godz.)
 • Warsztat metodą Design Thinking dotyczący realiów pracy w firmie norweskiej (8 godz.)  
PROJEKT
(10 godz.)
 • Seminarium dyplomowe (10 godz.)
FROMA ZALICZENIA

Testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu