Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Inżynieria oprogramowania w aplikacjach biznesowych.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 188
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Algorytmy i struktury danych
(45 godz.)
 • Wprowadzenie do algorytmów. Złożoność obliczeniowa algorytmów (7 godz.)
 • Statyczne i dynamiczne struktury danych (4 godz.)
 • Grafy. Definicje. Rodzaje. Sposoby implementacji. Drzewa. Drzewa binarne (4 godz.)
 • Algorytmy sortowania (6 godz.)
 • Algorytmy wyszukiwania (6 godz.)
 • Algorytmy grafowe (6 godz.)
 • Problemy NP-zupełne (6 godz.)
 • Inne rodzaje algorytmów (6 godz.)
Paradygmaty programowania
(45 godz.)
 • Pojęcia ogólne (4 godz.)
 • Programowanie imperatywne (8 godz.)
 • Programowanie obiektowe (20 godz.)
 • Programowanie funkcyjne (8 godz.)
 • Programowanie w logice (5 godz.)
Sieci komputerowe
(30 godz.)
 • Wprowadzenie do sieci komputerowych (2 godz.)
 • Media transmisyjne (2 godz.)
 • Ethernet (2 godz.)
 • WAN: Sieci Frame Relay i ATM (2 godz.)
 • Protokoły komunikacyjne (4 godz.)
 • Adresacja w sieciach IP (4 godz.)
 • Protokoły warstwy transportowej (2 godz.)
 • DNS (2 godz.)
 • Routing (2 godz.)
 • Sieci WLAN (2 godz.)
 • Usługi sieciowe (4 godz.)
 • Ochrona danych w sieci (2 godz.)
Systemy operacyjne
(30 godz.)
 • Wprowadzenie do systemów operacyjnych (2 godz.)
 • Instalacja systemów operacyjnych (2 godz.)
 • Zarządzanie kontami, grupami, plikami i katalogami (2 godz.)
 • Serwery wydruku (2 godz.)
 • Zarządzanie pamięcią RAM oraz procesorem (4 godz.)
 • Zarządzanie uprawnieniami (2 godz.)
 • Polisy grupowe (2 godz.)
 • Monitorowania i raportowanie (2 godz.)
 • Usługi sieciowe (2 godz.)
 • Migracja systemu operacyjnego (2 godz.)
 • Tworzenie skryptów powłoki systemu operacyjnego (8 godz.)
Bazy danych
(30 godz.)
 • Wprowadzenie do baz danych (2 godz.)
 • Fizyczna organizacja i architektura baz danych (2 godz.)
 • Relacyjne bazy danych (4 godz.)
 • Projektowanie relacyjnych baz danych (4 godz.)
 • Język SQL (4 godz.)
 • Ochrona baz danych (4 godz.)
 • Operacje współbieżne na bazie danych (4 godz.)
 • Przechowywanie i wyzwalania (2 godz.)
 • Dostęp do bazy danych (4 godz.)
Projekt
(8 godz.)
 • Seminarium projektowe (8 godz.)
Forma zajęć:

Wszystkie zajęcia realizowane są w formie praktycznych ćwiczeń w pracowni komputerowej.