Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Inspektor Ochrony danych osobowych i ochrona zasobów informacyjnych w cyberprzestrzeni.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
PRAWNE ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, OCHRONY DANYCH W SYSTEMACH IT
(24 godz.)
 • Podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych: system źródeł prawa krajowego i międzynarodowego, zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, podstawy prawne bezpieczeństwa informacji (8 godz.)
 • Podstawowe zagadnienia ochrony danych w systemach IT: system źródeł prawa krajowego i międzynarodowego, kary pieniężne (8 godz.)
 • Praktyczne aspekty europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (8 godz.)
   
Obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych
(16 godz.)
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych IOD – podstawy prawne (8 godz.)
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) – uprawnienia (8 godz.)

Zadania, uprawnienia i kwalifikacje Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)
(20 godz.)
 • Zakres zadań, uprawnień i kwalifikacji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - IOD (ang. Data Protection Oficer, DPO) niezbędnych do realizacji zadań organizacyjno-technicznych w zakresie zabezpieczenia danych, oceny ryzyka utraty, zgłaszania naruszeń i reprezentowania Administratorów Danych (20 godz.)
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
(26 godz.)
 • Funkcjonalne systemy bezpieczeństwa informacji – warianty, schematy organizacji (6 godz.)
 • Bezpieczeństwo fizyczne informacji Identyfikacja zagrożeń, ocena i zarządzaniem ryzykiem(12 godz.)
 • Inżynieria systemów ochrony i bezpieczeństwa informacji (8 godz.)
   
System zarządzania bezpieczeństwem informacji
(38 godz.)
 • Polityka informacyjna administratora (10 godz.)
 • Ocena zagrożeń, proces decyzyjny i problemy ryzyka (8 godz.)
 • Audyt bezpieczeństwa (8 godz.)
 • Dokumenty niezbędne do przetwarzania danych osobowych (12 godz.)
   
OCHRONA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH W CYBERPRZESTRZENI
(38 godz.)
 • Obowiązki operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych, podmiotów publicznych (8 godz.)
 • Bezpieczeństwo sieci komputerowych i telekomunikacyjnych (8 godz.)
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (6 godz.)
 • Postępowanie wyjaśniające i dochodzenie w przypadku naruszeń bezpieczeństwa systemów IT (8 godz.)
 • Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa IT (8 godz.)
   
PROJEKT
(8 godz.)
 • Seminarium projektowe (8 godz.).
Forma zaliczenia

Testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu.