Opis kierunku

Studia powstały w oparciu o aktualne przepisy prawa oraz prognozowane potrzeby rynku pracy.

Inspektor ochrony danych osobowych został sklasyfikowany jako zawód w przepisach Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2014 r., który określono pod pozycją klasyfikacji zawodów i specjalności nr 242212. Na podstawie art. 37 ust. 5 Inspektor ochrony danych [IOD] - jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej  na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań. Studia zapewniają przygotowanie merytoryczne i praktyczne do wykonywania zawodu.

W ramach współpracy z Pomorskim Biurem Inspektorów Ochrony Danych  możliwość pozyskania praktyk i  rozwoju w zawodzie Inspektora Ochrony Danych.

 

Dodatkowo obecnie przetwarzanie danych osobowych odbywa się głównie w systemach teleinformatycznych. Zatem w programie studiów dodatkowo zagwarantowano szerszy materiał z zakresu ochrony zasobów informacyjnych  mając na celu poszerzenie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie opracowywania i stosowania szeregu procesów i praktyk w celu ochrony komputerów, danych, sieci i programów przed atakami, uszkodzeniami i nielegalnym dostępem. Studia mają na celu wykształcić ekspertów poszukiwanych na rynku pracy, gdyż wiele organizacji boryka się z problemem znalezienia dedykowanego specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa.

Co zyskujesz?

Będziesz przygotowany do pracy pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym w pionach bezpieczeństwa administracji publicznej, a także w przedsiębiorstwach i firmach prywatnych. Instytucje i firmy po wejściu do stosowania ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, muszą powołać Inspektora ochrony danych.


Dla kogo?

Studia skierowane są w szczególności do osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i prywatności, oraz specjalistów w obszarze cyberbezpieczeństwa, w tym inspektorów ochrony danych osobowych, pełnomocników ds. cyberbezpieczeństwa, administratorów danych osobowych, a także pracodawców i pracowników stosujących ustawę o ochronie danych osobowych. Studia są skierowane także do osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i prywatności. Studia są doskonałym przygotowaniem do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, odpowiedzialnej również za ochronę zasobów informacyjnych w cyberprzestrzeni. 

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Inspektor Ochrony danych osobowych i ochrona zasobów informacyjnych w cyberprzestrzeni.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Jakub Kufel
dr Przemysław Ruchlewski
Piotr Robakowski
Tomasz Będźmirowski
skelnik
Michał Tuz
dr Jakub Kufel

absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; doktor nauk społecznych w zakresie politologii; historyk; ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami na Politechnice Gdańskiej; kursy i szkolenia w dziedzinie administracji bezpieczeństwem informacji. Administrator...

dr Przemysław Ruchlewski

absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpieczeństwa informacji zdobył pełniąc funkcję zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Gdańskiej Szkole Wyższej.

Piotr Robakowski

Prezes Pomorskiego Biura Inspektorów Ochrony Danych, oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zadań wynikających z Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych, Ustawy o Ochronie Osób i Mienia, Ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym, Ustawy Antyterrorystycznej, Ustawy o Ochronie Danych Osobowych....

Tomasz Będźmirowski

radca prawny, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych LL.M. in International Commercial Law w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się we wsparciu prawnym dla branż kreatywnych, handlu elektronicznego oraz nowoczesnych technologii.  Doświadczenie...

dr Klaudia Skelnik

Menadżer kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

V-ce Prezes Pomorskiego Biura Inspektorów Ochrony Danych

Magister politologii o specjalizacji ustrojowo-samorządowej, posiadająca podyplomowe wykształcenie wyższe w zakresie prawa Unii Europejskiej, Edukacji dla bezpieczeństwa,...

Michał Tuz

Doktorant Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Certyfikowany audytor Wiodący ISO/IEC 27001 [IRCA]. Nauczyciel i wykładowca na studiach I, II stopnia oraz na studiach podyplomowych - kształci uczestników w obszarach...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia II stopnia, podyplomowe i MBA

Godziny otwarcia:
  • pn-wt: 09:00-16:00
  • śr: 08:00-16:00
  • cz-pt: 09:00-16:00
  • so: 09:00-13:00
Pobierz stronę do PDF