Opis kierunku

Studia powstały w oparciu o aktualne przepisy prawa oraz prognozowane potrzeby rynku pracy.

Ich celem jest kształcenie osób wykonujących funkcję inspektora ochrony danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i prywatności, w tym inspektorów ochrony danych osobowych.

W ramach współpracy z Pomorskim Biurem Inspektorów Ochrony Danych  możliwość pozyskania praktyk i  rozwoju w zawodzie Inspektora Ochrony Danych.

Co zyskujesz?

 

Będziesz przygotowany do pracy pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym w pionach bezpieczeństwa administracji publicznej, a także w przedsiębiorstwach i firmach prywatnych. Instytucje i firmy po wejściu do stosowania ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, muszą powołać Inspektora ochrony danych.


Dla kogo?

  • Studia skierowane są w szczególności do osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i prywatności, w tym inspektorów ochrony danych osobowych, ABI chcących zostać IOD, administratorów danych osobowych, a także pracodawców, pracowników stosujących ustawę o ochronie danych osobowych, pozostałych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i prywatności. 
  • Są doskonałym przygotowaniem do pełnienia funkcji Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
  • Potrzeba uruchomienia kierunku studiów wynika z odczuwalnych niedoborów wykwalifikowanych kadr w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym głównie danych osobowych.

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Nie musisz rezygnować, czy odkładać na później decyzji o studiowaniu – zapisz się na studia już dziś!

do 30 września
700 zł
taniej

Zapisując się do 30 września, zyskujesz 700 zł:

  • 300 zł dzięki zniżce w czesnym
  • 400 zł zniżki dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Jeśli jesteś absolwentem WSB, zyskujesz więcej, aż 900 zł

  • 500 zł zniżki w czesnym

  • 400 zł zniżki dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Jakub Kufel
dr Przemysław Ruchlewski
Piotr Robakowski
Tomasz Będźmirowski
skelnik
Michał Tuz
dr Jakub Kufel

absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; doktor nauk społecznych w zakresie politologii; historyk; ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami na Politechnice Gdańskiej; kursy i szkolenia w dziedzinie administracji bezpieczeństwem informacji. Administrator...

dr Przemysław Ruchlewski

absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpieczeństwa informacji zdobył pełniąc funkcję zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Gdańskiej Szkole Wyższej.

Piotr Robakowski

Prezes Pomorskiego Biura Inspektorów Ochrony Danych, oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zadań wynikających z Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych, Ustawy o Ochronie Osób i Mienia, Ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym, Ustawy Antyterrorystycznej, Ustawy o Ochronie Danych Osobowych....

Tomasz Będźmirowski

radca prawny, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych LL.M. in International Commercial Law w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się we wsparciu prawnym dla branż kreatywnych, handlu elektronicznego oraz nowoczesnych technologii.  Doświadczenie...

Klaudia Skelnik

Menadżer kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

V-ce Prezes Pomorskiego Biura Inspektorów Ochrony Danych

Magister politologii o specjalizacji ustrojowo-samorządowej, posiadająca podyplomowe wykształcenie wyższe w zakresie prawa Unii Europejskiej, Edukacji dla bezpieczeństwa,...

Michał Tuz

Doktorant Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Certyfikowany audytor Wiodący ISO/IEC 27001 [IRCA]. Nauczyciel i wykładowca na studiach I, II stopnia oraz na studiach podyplomowych - kształci słuchaczy w obszarach...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji Studiów II stopnia, Podyplomowych i MBA

Godziny otwarcia:
  • pn: 09:00-17:00
  • wt-pt: 09:00-16:00
  • so: 09:00-13:00
Pobierz stronę do PDF