Krystyna Konieczny
Krystyna Konieczny

Mgr Krystyna Konieczny – absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, psycholog kliniczny. Wieloletni pracownik samorządowy z blisko 25-letnim stażem na stanowiskach kierowniczych w administracji publicznej i bogatym doświadczeniem menedżerskim. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (Międzynarodowa Szkoła Menedżerów w Warszawie) oraz zarządzania przedsiębiorstwem w UE (Politechnika Gdańska). Autorka i realizatorka programów szkoleniowych dla pracowników samorządowych, inicjatorka wielu innowacyjnych projektów społecznych i kulturalnych, realizowanych na terenie Gdańska przez administrację publiczną, zaproszona do współpracy przez Pawła Adamowicza od początku sprawowania przez niego funkcji Prezydenta Miasta.
 Prywatnie pasjonatka książek, filmów, zdrowego gotowania, turystyki rowerowej oraz podróży.

dr Jarosław Och

politolog, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, członek Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku, współpracownik Instytutu Spraw Publicznych oraz Europejskiego Centrum Solidarności, laureat Nagrody Mrongowiusza za szczególne osiągnięcia dydaktyczne ( 2007 ), laureat nagrody Radiowa Osobowość Roku Radia Gdańsk (2005 ), komentator wydarzeń politycznych w mediach polskich i zagranicznych.

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje wokół problematyki polskiego systemu politycznego, teorii i praktyki konstytucjonalizmu, komunikowania politycznego i społecznego, marketingu politycznego oraz kultury politycznej w Polsce. Organizator iprowadzący debat politycznych i wyborczych w latach 2018-2020.  Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (magisterium i doktorat – z wyróżnieniem), autor ponad 70 artykułów naukowych i uczestnik ponad 50 konferencji naukowych; w 1994 r. odbył staż studyjny na Uniwersytecie Messyńskim we Włoszech, promotor ok. 150 prac magisterskich i ok. 140 licencjackich,