Program studiów

Program studiów dla kierunku Innowacje w zarządzaniu w administracji publicznej.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 172
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE
(18 godz.)
 • Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej (6 godz.)
 • Innowacje w zarządzaniu publicznym (12 godz.)
PAŃSTWO A SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
(18 godz.)
 • Historia, pojęcie i znaczenie społeczeństwa obywatelskiego w procesie innowacji (9 godz.)
 • Współzarządzanie publiczne (9 godz.)
USŁUGI PUBLICZNE
(18 godz.)
 • Rynek usług publicznych i jego specyfika (12 godz.)
 • Standardy obsługi interesanta a jakość usług publicznych (6 godz.)
ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ UE I POLSKI
(18 godz.)
 • Podstawy prawne i źródła informacji o poziomie innowacyjnych rozwiązań w sektorze publicznym w państwach UE (6 godz.)
 • Innowacje w wybranych jednostkach administracji publicznej w Polsce (6 godz.)
 • Innowacje w zarządzaniu publicznym a poziom usług (6 godz.)
KREOWANIE POSTAW I ROZWIĄZAŃ KORZYSTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA WDRAŻANIA INNOWACJI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
(36 godz.)
 • Efektywna komunikacja (6 godz.)
 • Myślenie i działanie kreatywne (6 godz.)
 • Zarządzanie zasobami i budowanie zespołu (6 godz.)
 • Praca metodą projektową i zarządzanie zmianą (6 godz.)
 • Coaching i mentoring w zarządzaniu innowacyjnym (6 godz.)
 • Szanse i zagrożenia rozwiązań innowacyjnych w administracji publicznej (6 godz.)
POZYSKIWANIE I WDRAŻANIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
(38 godz.)
 • Diagnozowanie potrzeb środowiska lokalnego (8 godz.)
 • Badanie wizerunku instytucji publicznej (6 godz.)
 • Współpraca administracji publicznej z podmiotami zewnętrznymi (12 godz.)
 • Pozyskiwanie pomysłów i rozwiązań innowacyjnych (6 godz.)
 •  Wdrażanie i ocena innowacji w administracji publicznej (6 godz.)
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W RAMACH INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM
(18 godz.)
 • Nowoczesne technologie IT (6 godz.)
 • Wdrażanie i wykorzystywanie systemów informatycznych w administracji publicznej (6 godz.)
 • Bezpieczeństwo danych i zasobów informacyjnych w zarządzaniu publicznym (6 godz.)
PROJEKT
(8 godz.)
 • Seminarium projektowe (8 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu.