Opis kierunku

Studia to nowoczesne spojrzenie na zarządzanie w administracji publicznej, poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności menadżerskich w oparciu o współczesne osiągnięcia teorii i praktyki zarządzania publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia rozwiązań innowacyjnych w świadczeniu usług publicznych. 

Cel studiów

Celem studiów jest podniesienie kompetencji menadżerskich w zakresie organizacji i zarządzania, nauka  identyfikowania i zaspakajania potrzeb obywateli, poprzez kreowanie i stosowanie innowacji w sferze usług publicznych.             

Co zyskujesz?

W ramach studiów poszerzysz wiedzę na temat:

 • samorządu terytorialnego i administracji publicznej, 
 • współczesnych kierunków organizacji i zarządzania w administracji publicznej
 • funkcjonowania państwa obywatelskiego oraz szans i zagrożeń partycypacji obywateli w zarządzaniu publicznym
 • roli innowacyjnych rozwiązań w zaspakajaniu potrzeb obywateli
 • znaczenia zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej
 • roli komunikacji w funkcjonowaniu administracji publicznej i środowiska lokalnego
 • znaczenia współpracy administracji publicznej z lokalnymi środowiskami biznesu, nauki i kultury na rzecz stosowania innowacyjnych rozwiązań w świadczeniu usług publicznych 

Nabędziesz umiejętności w zakresie:

 • identyfikacji problemów środowiska lokalnego
 • diagnozowania wizerunku instytucji publicznej 
 • budowania efektywnego zespołu na potrzeby wprowadzania zmian
 • pozyskiwania pomysłów na innowacyjne rozwiązywanie problemów obywateli
 • pozyskiwanie innowacyjnych pomysłów na efektywniejsze funkcjonowanie administracji publicznej i świadczenie usług publicznych
 • wdrażania innowacji
 • efektywnej komunikacji
 • sposobów pozyskiwania podmiotów niepublicznych do współpracy
 • dzielenia się zadaniami publicznymi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami niepublicznym. 
 • Podniesiesz kompetencje menadżerskie do poziomu współczesnych, europejskich standardów efektywnego zarządzania w sferze publicznej, obejmujących m.in. wyższy poziom wykształcenia oraz kompetencje społeczne przez poznanie narzędzi efektywnej komunikacji oraz integracji 

i współpracy.

Dla kogo?

Studia skierowane do osób z wyższym wykształceniem, pełniących funkcje kierownicze 
administracji publicznej, jednostkach budżetowych, organizacjach pozarządowych, potencjalnych kandydatów na menadżerów i liderów w sektorze publicznym i niepublicznym; liderów politycznych i  animatorów środowiskowych. 

Program studiów

Program studiów dla kierunku Innowacje w zarządzaniu w administracji publicznej.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 172
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Krystyna Konieczny
dr Jarosław Och
Krystyna Konieczny

Mgr Krystyna Konieczny – absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, psycholog kliniczny. Wieloletni pracownik samorządowy z blisko 25-letnim stażem na stanowiskach kierowniczych w administracji publicznej i bogatym doświadczeniem menedżerskim. Ukończyła studia podyplomowe w...

dr Jarosław Och

politolog, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, członek Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku, współpracownik Instytutu Spraw Publicznych oraz Europejskiego Centrum Solidarności, laureat Nagrody Mrongowiusza za szczególne osiągnięcia...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia II stopnia, podyplomowe i MBA

Godziny otwarcia:
 • pn-wt: 09:00-16:00
 • śr: 08:00-16:00
 • cz-pt: 09:00-16:00
 • so: 09:00-13:00
Pobierz stronę do PDF