Opis kierunku

W trakcie studiów Informatyka śledcza studenci uzyskają niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające, między innymi, identyfikować, pozyskiwać, oceniać, wyodrębniać i prawidłowo zabezpieczać materiał dowodowy. Przedstawione zostaną praktyki branżowe, regulacje prawne i organizacyjne oraz rozwiązania stosowane do badań nośników informacji i systemów teleinformatycznych (w tym komputerów i urządzeń mobilnych). Słuchacze poznają metody działania i warsztat pracy informatyka śledczego, w tym stosowane narzędzia i rozwiązania oraz elementy analizy kryminalistycznej. Omówione zostaną mechanizmy służące kontroli i analizie logów oraz rejestrów informacji w systemach IT a także zasady prowadzenia audytów opartych o normy bezpieczeństwa i przepisy dotyczące zarządzania i ochrony informacji. W ramach zajęć praktycznych studenci samodzielnie przeprowadzą badania laboratoryjne przykładowego materiału dowodowego oparte o dostępne narzędzia, metodykę oraz samodzielnie opracowane rozwiązania. Zaprezentowane zostaną także metody badania urządzeń uszkodzonych oraz, wymagających szczególnego podejścia, urządzeń nietypowych. 

W ramach studiów kształceni są informatycy specjalizujący się w kryminalistycznej analizie komputerów, nośników informacji oraz urządzeń mobilnych, jak również w analizie po incydentach, wykonywanej na potrzeby pionów bezpieczeństwa przedsiębiorstw i administracji publicznej, a także organów ścigania i podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa. 

Co zyskujesz?

Po zakończeniu studiów uczestnicy będą dysponowali wiadomościami, które pozwolą na praktyczne wykorzystywanie specjalistycznej wiedzy umożliwiającej zatrudnienie w komórkach zarządzania bezpieczeństwem (Security Operations Center - SOC) oraz zespołach reagowania na incydenty (Computer Emergency Response Team - CERT). Absolwenci mogą również świadczyć usługi eksperckie i doradcze dotyczące analityki śledczej i zagadnień bezpieczeństwa w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dla kogo?

 • pracownicy Security Operations Center (SOC),
 • pracownicy Computer Emergency Response Team (CERT),
 • audytorzy IT,
 • pentesterzy,
 • specjaliści ds. bezpieczeństwa 
 • biegli sądowi,
 • funkcjonariusze organów ścigania,
 • osoby zainteresowane tematyką studiów.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś!

do 16 września
600 zł
taniej

Zapisując się do 16 września, zyskujesz 600 zł:

 • 300 zł dzięki zniżce w czesnym
 • 300 zł zniżki dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Jeśli jesteś absolwentem WSB, zyskujesz więcej:

 • 500 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł zniżki dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Informatyka śledcza.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 180
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2

Wykładowcy

Wojciech Pilszak
Wojciech Pilszak

Emerytowany oficer Policji. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2005 r. biegły z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z zakresu informatyki śledczej oraz badania telefonów komórkowych (kilkaset wykonanych...

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w WSB.