Opis kierunku

W trakcie studiów Informatyka śledcza studenci uzyskają niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające, między innymi, identyfikować, pozyskiwać, oceniać, wyodrębniać i prawidłowo zabezpieczać materiał dowodowy. Przedstawione zostaną praktyki branżowe, regulacje prawne i organizacyjne oraz rozwiązania stosowane do badań nośników informacji i systemów teleinformatycznych (w tym komputerów i urządzeń mobilnych). Słuchacze poznają metody działania i warsztat pracy informatyka śledczego, w tym stosowane narzędzia i rozwiązania oraz elementy analizy kryminalistycznej. Omówione zostaną mechanizmy służące kontroli i analizie logów oraz rejestrów informacji w systemach IT a także zasady prowadzenia audytów opartych o normy bezpieczeństwa i przepisy dotyczące zarządzania i ochrony informacji. W ramach zajęć praktycznych studenci samodzielnie przeprowadzą badania laboratoryjne przykładowego materiału dowodowego oparte o dostępne narzędzia, metodykę oraz samodzielnie opracowane rozwiązania. Zaprezentowane zostaną także metody badania urządzeń uszkodzonych oraz, wymagających szczególnego podejścia, urządzeń nietypowych. 

W ramach studiów kształceni są informatycy specjalizujący się w kryminalistycznej analizie komputerów, nośników informacji oraz urządzeń mobilnych, jak również w analizie po incydentach, wykonywanej na potrzeby pionów bezpieczeństwa przedsiębiorstw i administracji publicznej, a także organów ścigania i podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa. 

Konieczne dostarczenie zaświadczenia o niekaralności.

Co zyskujesz?

Po zakończeniu studiów uczestnicy będą dysponowali wiadomościami, które pozwolą na praktyczne wykorzystywanie specjalistycznej wiedzy umożliwiającej zatrudnienie w komórkach zarządzania bezpieczeństwem (Security Operations Center - SOC) oraz zespołach reagowania na incydenty (Computer Emergency Response Team - CERT). Absolwenci mogą również świadczyć usługi eksperckie i doradcze dotyczące analityki śledczej i zagadnień bezpieczeństwa w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dla kogo?

 • pracownicy Security Operations Center (SOC),
 • pracownicy Computer Emergency Response Team (CERT),
 • audytorzy IT,
 • pentesterzy,
 • specjaliści ds. bezpieczeństwa 
 • biegli sądowi,
 • funkcjonariusze organów ścigania,
 • osoby zainteresowane tematyką studiów.

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

do 29 kwietnia
studia
1000 zł
taniej

Zapisując się do 29 kwietnia, zyskujesz 1000 zł dzięki:

 • 600 zł zniżki w czesnym
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.
   

Jeśli jesteś absolwentem WSB, zyskujesz więcej - 1200 zł:

 • 800 zł zniżki w czesnym 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

 

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Informatyka śledcza.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 180
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Wojciech Pilszak
Wojciech Pilszak

Emerytowany oficer Policji. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2005 r. biegły z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z zakresu informatyki śledczej oraz badania telefonów komórkowych (kilkaset wykonanych...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji Studiów II stopnia, Podyplomowych i MBA

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00-15:00
Pobierz stronę do PDF