Program studiów

Program studiów na kierunku Cloud Solution Architect. Architekt rozwiązań chmurowych.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
WSTĘP DO ZAGADNIEŃ CHMURY PUBLICZNEJ
(8 godz.)
 • Ogólne zagadnienia dotyczące chmury obliczeniowej (8 godz.)
PODSTAWY MICROSOFT AZURE
(40 godz.)
 • Usługa udostępniania mocy obliczeniowej. Usługi magazynu. Usługi sieciowe (12 godz.)
 • Backup i Site Recovery. Bazy danych noSQL i SQl. Podstawy App Service. Azure Batch (17 godz.)
 • Szablony JSON. Podstawy Desired State Configuration. Narzędzia-Powershell i Azure CLI (11 godz.)
ZARZĄDZANIE USŁUGAMI CHMUROWYMI
(16 godz.)
 • Zarządzanie tożsamością i dostępem ( Azure AD, Azure ADDS it). Budowa hybrydowego środowiska IT ( on- Prem+Cloud)  (16 godz.)
AUTOMATYZACJA USŁUG CHMUROWYCH
(16 godz.)
 • Automatyzacja działania  i obsługi rozwiązań chmurowych i on-prem (16 godz.)
BEZPIECZEŃSTWO USŁUG CHMUROWYCH
(16 godz.)
 • Budowanie środowisk BCDR w oparciu o chmurę. Azure Security Center. Analityka logów (9 godz.)
 • Uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Ochrona danych i informacji w organizacji (4 godz.)
 • Chmurowe rozwiązania analityki i ochrony przed zagrożeniem (3 godz.)
BUDOWA APLIKACJI I PRZETWARZANIE DANYCH W MICROSOFT AZURE
(64 godz.)
 • Azure Functions. Web Apps. Mobile Apps. Application Insights. Cognitive Services (24 godz.)
 • Azure SDK. Analityka danych. Machine Learning. loT. Event Data Collection (16 godz.)
 • Notification Hub. Stream Analytics. Narzędzia- Visual Studio, Visual studio Code i Github (20 godz.)
 • Azure Monitor. Monitorowanie wydajności (4 godz.)
PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA DANYMI W CHMURZE OBLICZENIOWEJ
(8 godz.)
 • Ochrona informacji i danych w chmurze (8 godz.)
PROJEKT
(8 godz.)
 • Seminarium projektowe (8 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu.