Program studiów

Program studiów dla kierunku Business Intelligence – zarządzanie sukcesem firmy.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 172
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
INŻYNIERIA BIZNESOWYCH PRZEWAG INFORMACYJNYCH (BUSINESS INTELLIGENCE)
(56 godz.)

•    Cenne przewagi informacyjne w strategii sukcesu firmy – teoria i narzędzia (16 godz.)
•    Profile osób o wybitnych osiągnięciach w zakresie intelligence (8 godz.)
•    Od informacji do zysków - strategia, wdrożenie, zyski (8 godz.)
•    Najważniejsze przypadki zdobywania i wykorzystania przewag informacyjnych (16 godz. )
•    Strategie i techniki pozyskiwania informacji (8 godz.)

LUDZIE W STRATEGIACH WYGRYWANIA ZA POMOCĄ PRZEWAG INFORMACYJNYCH
(52 godz.)

•    Profilowanie istotnych osób (16 godz. )
•    Jaka wiedza o ludziach jest nam potrzebna (8 godz.)
•    Twarde strategie i techniki wpływu na innych (12 godz.)
•    Subtelne strategie i techniki wpływu na innych (16 godz.)

PRAWO I TECHNIKA
(32 godz.)

•    Prawne aspekty działań w obszarze Business Intelligence  (8 godz.)
•    Pozyskiwanie informacji w sferze Cyber technologii/IT (16 godz.)
•    Obrona przed wykradaniem informacji w sferze Cyber technologii/IT  (8 godz.)

ZASTOSOWANIA BUSINESS INTELLIGENCE W WYBRANYCH OBSZARACH
(24 godz.)

•    Business Intelligence dla właścicieli i kadry menadżerskiej (8 godz.)
•    Penetracja rynków, sprzedaż, negocjacje, przetargi – (8 godz.)
•    Zastosowania Business Intelligence w sprawach o specjalnym znaczeniu (8 godz.)

PROJEKT
(8 godz.)

•    Seminarium projektowe (8 godz.)

FORMA ZALICZENIA

Testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu.