Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Administrator infrastruktury DevOps, SysOps

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
NARZĘDZIA ADMINISTRATORA ORAZ KOMUNIKACJI W ZESPOLE
(34 godz.)
 • Podstawy Linuksa, konsoli oraz skryptów w Bashu (8 godz.)
 • Systemy kontroli wersji oraz systemy zarządzania zadaniami (6 godz.)
 • Prowadzenie projektów metodą Agile, narzędzia administratora, procedury i standaryzacja (6 godz.)
 • Komunikacja z klientem, zbieranie wymagań, dokumentacja i komunikacja z klientem (6 godz.)
 • Środowisko lokalne (8 godz.)
KONFGURACJA SYSTEMU ORAZ USŁUG
(44 godz.)
 • Instalacja systemu na serwerze (8 godz.)
 • Systemy plików, macierze oraz LVM (6 godz.)
 • Konfiguracja serwerów WWW oraz baz danych (8 godz.)
 • Konfiguracja innych usług serwerowych (8 godz.)
 • Konfiguracja poczty (8 godz.)
 • Konfiguracja usług DNS (6 godz.)
   
PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW I APLIKACJI
(16 godz.)
 • Projektowanie systemów i aplikacji o wysokiej dostępności (HA), Usługi cache oraz load balancingu (8 godz.)
 • Serwery wirtualne, cloud oraz bare metal, chmura publiczna oraz prywatna (8 godz.)
AUTOMATYZACJA ZADAŃ
(24 godz.)
 • Systemy do automatyzacji zadań administratora (8 godz.)
 • Narzędzia do orchiestracji (8 godz.)
 • Provisioning systemów i aplikacji (8 godz.)
   
UTRZYMANIE SYSTEÓW
(20 godz.)
 • Polityka kopii zapasowych oraz disaster recovery, aktualizacja oprogramowania (8 godz.)
 • Obsługa awarii oraz “oncall” (6 godz.)
 • Migracje usług pomiędzy systemami (6 godz.)
   
BEZPIECZEŃSTWO
(30 godz.)
 • Logi systemowe, zarządzanie, analiza, rotacja logów (6 godz.)
 • Popularne ataki na serwery oraz aplikacje webowe (8 godz.)
 • Ochrona systemów oraz aplikacji (firewall, waf, SELinux) (8 godz.)
 • Monitoring działania systemu oraz aplikacji (8 godz.)
   
PROJEKT
(8 godz.)
 • Seminarium projektowe (8 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu.