dr Katarzyna Nosek - Komorowska

Menadżer kierunków Psychologia i Psychologia w biznesie
Absolwentka Podyplomowych Studiów z Seksuologii Klinicznej oraz Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, Psychologii Klinicznej na Akademii Medycznej w Gdańsku, Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Politechnice Gdańskiej. Psycholog, pedagog - doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny. Certyfikowany seksuolog kliniczny. Nauczyciel akademicki z 12-letnim stażem. Swoje doświadczenie zdobywała jako psycholog i seksuolog kliniczny - kierownik oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w tym dla sprawców przestępstw seksualnych, biegły sądowy, psychoterapeuta, trener i szkoleniowiec.Zajmuje się pomocą psychologiczną i seksuologiczną, psychoterapią indywidualną, par oraz grupową. Specjalizuje się w tematyce przestępstw seksualnych, dysfunkcji seksualnych, zaburzeń stresu pourazowego, zaburzeń lękowych i afektywnych, zaburzeń osobowości i zachowania oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Kontakt: knosek@wsb.gda.pl
 

Anna Worsztynowicz
dr Anna Worsztynowicz

Psycholog, certyfikowany coach (ACC ICF oraz EPC - Erickson Professional Coach), Certyfikowany Trener i Partner FRIS®. Właścicielka firmy „Praktyka psychologiczna. Coaching”.  Wykładowca akademicki (m.in. Uniwersytet Śląski, Uniwersytet SWPS, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku). 
Od ponad 20 lat przekazuje praktyczną wiedzę z zakresu psychologii podczas wykładów, szkoleń i warsztatów. Od wielu lat z sukcesem wspiera klientów indywidualnych i biznesowych jako coach i konsultant. Specjalizuje się w rozwoju kompetencji osobistych i społecznych (efektywna komunikacja, budowanie relacji, udzielanie informacji zwrotnych, asertywność), w rozwijaniu kompetencji menedżerskich oraz w budowaniu i rozwijaniu zespołów. Spędziła kilka tysięcy godzin w salach wykładowych i szkoleniowych oraz kilkaset godzin "w relacji jeden na jeden" jako coach i konsultant. Autorka programu oraz wykładowca na specjalności Coaching i Mentoring na kierunku Psychologia w biznesie.

dr Magdalena Giers

psycholog, specjalista z zakresu psychologii dzieci i młodzieży.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując m.in. w Ośrodku Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka, Stowarzyszeniu na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz jako psycholog szkolny. Uczestniczyła w interdyscyplinarnych zespołach tworząc prozdrowotne programy profilaktyczne i edukacyjne. Obecnie prowadzi prywatny gabinet psychologiczny Centrum TERAZ z ofertą skierowaną do dzieci, młodzieży i rodzin. Zajmuje się diagnozą, terapią oraz wsparciem psychologicznym w trudnościach emocjonalnych i wychowawczych. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe- uczy studentów, nauczycieli, rodziców i wychowawców.

Marta Rymer

Psycholog, mediator, specjalista zarządzania zasobami ludzkimi

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w diagnozowaniu, opiniowaniu sądowym w sprawach rodzinnych, cywilnych oraz w pracy indywidualnej głównie z dorosłymi oraz z młodzieżą. Dysponuje wiedzą i praktyką zawodową także w obszarze mediacji, negocjacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako specjalista w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów, a także jako biegły sądowy z zakresu psychologii, mediator, jak również jako doradca ds. HR. Prowadzi własną działalność gospodarczą, współpracuje między innymi z Centrum Porozumień Prawnych oraz ze Stowarzyszeniem Praktyków Profilaktyki Społecznej. Ma także bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów m.in. z zakresu umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem oraz sposobów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, wypalenia zawodowego i mobbingu.

Karina Wiszniewska-Wąsik

Psycholog. Doradca, trener, mediator. Zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów i przeciwdziałaniem patologiom w pracy, takim jak mobbing i dyskryminacja.
Współpracuje z pracodawcami jako stały doradca zarządów ds. rozwiązywania konfliktów. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w dużych organizacjach (m.in. Grupa Energa, Grupa Geberit, PPG Industries Polska, Aviko, Doraco, Opera Bałtycka w Gdańsku). Prowadzi konsultacje indywidualne oraz coaching zespołowy w zakresie komunikacji wewnętrznej i rozwiązywania konfliktów. Wspiera osoby poszkodowane przez praktyki dyskryminacyjne lub mobbingowe w procesie poszukiwania rozwiązań dotyczących relacji z szefem i współpracownikami. Współpracuje na stałe z Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów Aval - Consult w Gdańsku oraz Kancelarią Prawną EDGE Wieczorek w Warszawie, w zakresie opiniowania spraw związanych z konfliktem w środowisku pracy. Niezależny członek wewnątrzfirmowych Komisji Wyjaśniających (zwanych Antymobbingowymi), działających w oparciu o politykę antymobbingową i antydyskryminacyjną. Prowadzi mentoring dla członków wewnątrzfirmowych komisji antymobbingowych i antydyskryminacyjnych. Zrealizowała setki dni szkoleniowych, dla ponad 1500 uczestników, głównie kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla m.in. z takich tematów jak: komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji (w tym molestowaniu i molestowaniu seksualnemu). Posiada Certyfikat Ombudsmana ds. Równego Traktowania, wydany przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. Ukończyła szkolenie dla mediatorów, realizowane przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny oraz Akademię Coachingu Petrichor. Psycholog – terapeuta, ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Instytucie
Psychologii Zdrowia w Warszawie. Pracowała w Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku. Autorka licznych publikacji, artykułów i materiałów edukacyjnych z wielu dziedzin zarządzania, a także scenariuszy szkoleń e-learningowych i gier symulacyjnych dotyczących rozwiązywania konfliktów, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

Aleksandra Musielak

psycholożka, specjalistka z zakresu psychologii dzieci i młodzieży
Na co dzień pracuje jako psycholog i koordynator zespołu specjalistów w Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku – kieruje zespołem pracującym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (głównie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu).Jako psycholog skupia się na mocnych stronach dzieci i rodziców i pozwala im dostrzec zasoby.  W Akademii Rozwoju Rodziny POZYTYWKA prowadzi konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców, warsztaty, wykłady, szkolenia. Ukończyła Uniwersytet SWPS oraz Psychologię Kliniczną (Studia Podyplomowe na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym), intensywny trening Nonviolent Communication. Terapeutka nurtu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – Solution Focused Brief Therapy, dogoterapeutka, przewodniczka Anora - psa-terapeuty rasy Labrador Retriver. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Wiceprezeska Stowarzyszenia Educational Cha(ll)enge. Prowadziła szkolenia dla nauczycieli w województwie pomorskim m.in. w ramach projektu Pomorskiej Akademii Liderów Edukacji organizowanej przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Brała udział w pracach Komitetu Eksperckiego projektu „Lekcje Przedsiębiorczości” realizowanego przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER. Współpracuje z Europejskim Centrum Solidarności. Prowadziła warsztaty i wykłady w ramach Strefy Rodzica Uniwersytetu SWPS w Sopocie, Poznaniu i Wrocławiu. Jest autorką scenariuszy zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zajmuje się również popularyzacją wiedzy psychologicznej - jej teksty ukazywały się m.in. na portalu wysokieobcasy.pl, na blogu Strefy Rodzica Uniwersytetu SWPS, w publikacjach Kongresu Obywatelskiego, a także w publikacjach naukowych.  Jest pasjonatką pieczenia, filmów i psów.

Magdalena Iwanowska

Psycholożka społeczna. Specjalistka w zakresie  psychologii społecznej, psychologii w mediach oraz psychologii w marketingu.
Prowadzi wykłady i warsztaty z obszaru psychologii w mediach, public relations i marketingu. Sekretarz czasopisma „Media Biznes Kultura”. Autorka rozdziałów w książkach: „Tajemnice reklamy. Jak reklama wpływa na dzieci i młodzież” oraz „Aktywizmy miejskie”. Członkini projektu „Społeczne uwarunkowania materializmu adolescentów w wieku 13-16 lat”realizowanego w ramach Konkursu NCN OPUS 9. Obecnie pracuje nad doktoratem pt. „Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu materializmu i aktywizmu nastolatków”, w którym ustala, w jaki sposób media społecznościowe kształtują wartości młodych ludzi i czy korzystanie z nich może obniżać materializm i zachęcać do podejmowania działań aktywistycznych. Członkini Laboratorium Psychologii Ekonomicznej. Prelegentka na ponad 20 konferencjach krajowych i zagranicznych. Od ponad 5 lat zajmuje się także organizacją i promocją wydarzeń naukowych i popularno-naukowych oraz wspiera organizacje trzeciego sektora w obszarze komunikacji, budowania strategii marki, a także praktycznego wykorzystania technologii. Absolwentka psychologii organizacji, zarządzania i marketingu oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie asystent w Zakładzie Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji Uniwersytetu Gdańskiego oraz wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

Katarzyna Krystek

psycholog

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe z chorymi cierpiącymi z powodu dolegliwości psychicznych, zdobyte w Klinice Psychiatrii Osób Dorosłych w UCK w Gdańsku. Kreatorka i prowadząca warsztaty z zakresu psychologii („psychologia szczęścia’, „aby chciało się chcieć”, „trening umysłu”, „komunikacja”) i fotografii z grafiką na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Efektem tej pracy był wydany kalendarz na rok 2019 pt. „Studentki”, przełamujący stereotypy postrzegania osób w wieku emerytalnym i promujący działalność UTW. Wcześniej przez wiele lat związana była z mediami ogólnopolskimi i lokalną prasą tj.: „Gazeta Wyborcza”, „Gazeta Poznańska”, „Głos-Dziennik Pomorza”, w których zajmowała się działaniami promocyjnymi,  kreacją materiałów graficznych i układem graficznym stron gazet. Przebyty w trakcie studiów psychologicznych trening twórczości skłania ją do wykorzystywania w swojej pracy dydaktycznej technik i metod o niego opartych. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi zajęcia z psychologii emocji i motywacji, psychologii osobowości i różnic indywidualnych oraz psychologii poznawczej.

dr Adriana Frączek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Studia magisterskie ukończyła w 1997r. Po studiach związała się zawodowo z pracą naukowo-dydaktyczną. W 2003 r. obroniła rozprawę doktorską na temat polskiej diaspory kobiet w rzeczywistości europejskiej. W pracy badawczej interesuje ją rozpoznawanie komunikacji społecznej z różnorodnych zjawiska polityki społecznej, genderyzmu. Najistotniejsze ogniwa jej dorobku naukowego stanowią:
1. Rozpoznawanie zjawisk politycznych generujących nowe rozwiązania w rzeczywistości społecznej.
2. Analiza współczesnych przemian europejskich, a w tym generowanych przez komunikację społeczną.
3. Kultura polityczna Polaków i polskiej diaspory ; jej uwarunkowań i wyzwań.
4. Rozpoznawanie wartości życia kulturowego w Polsce i przestrzeni europejskiej w kontekście
współczesnych przemian cywilizacyjnych.
5. Ukazywanie procesów demokratyzacji życia kulturowego w kontekście powiązań międzynarodowych.
Jest autorką ponad dwudziestu publikacji, które ukazały się po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Wśród nich zwracają uwagę takie tytuły jak Kobiety w życiu kulturowym Polski i świata (2012), Politologiae Miscellanea w świetle wielu rzeczywistości (2011), W kręgu pytań o tożsamość narodową i etniczną Pomorza Gdańskiego (2011). Artykuły dotyczące komunikacji i marketingu politycznego publikuje w takich książkach jak: Komunikacja marketingowa, kształtowanie społeczeństwa konsumpcyjnego pod red Tomasza Goban- Klasa, Public Relations – elementy wiedzy i praktyka pod red. Andrzeja Drzycimskiego, Marketing polityczny. Trendy, strategie, instrumenty, pod red. Grażyny Rosy, Marketing usług profesjonalnych pod red. Kazimierza Rogozińskiego. Artykuły te spotykają się z uznaniem specjalistów, znawców komunikacji społeczno – politycznej. Jest też autorką artykułów w specjalistycznym czasopiśmiennictwie naukowym, m.in. w Cywilizacji i Polityce oraz w Studiach Gdańskich. Jest doświadczonym nauczycielem akademickim. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z bloku przedmiotów zwanych z zakresu komunikacji społecznej, zarządzania, marketingu, public relations, human resources. Pod jej kierunkiem przygotowywane są prace magisterskie i licencjackie.

Agnieszka Łądka-Barańska

Ekspertka Job Crafting, Konsultantka HR, Doktorantka na Uniwersytecie Gdańskim, Współzałożycielka Job Crafting Polska.
Psycholog organizacji i pracy. Jako HR wspierała zarząd jak i kierownictwo w codziennych wyzwaniach związanych z budowaniem i zarządzaniem efektywnymi zespołami pracowników. Opracowywała i realizowała programy rozwojowe dla międzynarodowych organizacji, pełniła role Asesora w projektach Development Center. Prowadzi badania naukowe w obszarze pozytywnej psychologii pracy w tym: sprawiedliwości organizacyjnej, postaw pracowniczych i poczucia sensu. Razem z Malwiną Puchalską-Kamińską napisała pierwszą w Polsce książkę o Job Crafting’u, opartą o badania i skierowaną do praktyków biznesu “Job Crafting – nowa metoda budowania poczucia sensu i zaangażowania”. W Job Crafting Polska, łączy wiedzę naukową i doświadczenie HRowe, zajmując się tym, co sprawia, że ludzie czują się szczęśliwi w pracy. Projektuje pozytywne interwencje psychologiczne dla biznesu i edukacji wzmacniające m.in. poziom zaangażowania, poczucie odpowiedzialności i sensu.

dr Jarosław Och

politolog, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, członek Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku, współpracownik Instytutu Spraw Publicznych oraz Europejskiego Centrum Solidarności, laureat Nagrody Mrongowiusza za szczególne osiągnięcia dydaktyczne ( 2007 ), laureat nagrody Radiowa Osobowość Roku Radia Gdańsk (2005 ), komentator wydarzeń politycznych w mediach polskich i zagranicznych.

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje wokół problematyki polskiego systemu politycznego, teorii i praktyki konstytucjonalizmu, komunikowania politycznego i społecznego, marketingu politycznego oraz kultury politycznej w Polsce. Organizator iprowadzący debat politycznych i wyborczych w latach 2018-2020.  Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (magisterium i doktorat – z wyróżnieniem), autor ponad 70 artykułów naukowych i uczestnik ponad 50 konferencji naukowych; w 1994 r. odbył staż studyjny na Uniwersytecie Messyńskim we Włoszech, promotor ok. 150 prac magisterskich i ok. 140 licencjackich,

dr Dominika Myślińska

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii.

Pracę doktorską pt.: Obraz samego siebie i samoocena kobiet uzależnionych od alkoholu przed i po terapii, obroniła w lipcu 2017 r. na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie również ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia (ścieżka specjalizacyjna: sądowo-penitencjarna, patologie społeczne).

Jest absolwentką Podyplomowych Studiów z Psychologii Sądowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Stosowanej analizy zachowania – przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i/lub zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła Studia Podyplomowe dotyczące Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Była słuchaczem Studiów Podyplomowych "Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)" oraz "Polityka oświatowa i zarządzanie oświatą".

Uczestniczka czynna i bierna wielu konferencji krajowych. Ukończyła szkolenia m.in. Umiejętności terapeutyczne w pracy z dzieckiem i rodziną (I stopień TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach”); Metodyka pracy z dzieckiem krzywdzonym i molestowanym seksualnie (wybrane techniki terapeutyczne); Mediacje konfliktów wg modelu M. Rosenberga – Porozumienie bez przemocy; Jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice. Uczestniczyła w wielu konferencjach dotyczących współczesnych wyzwań psychologii jak np. Rodzina w sytuacji kryzysu – jak jej pomóc?; Przemoc seksualna wobec dzieci; Zachowania trudne u dzieci i osób dorosłych z perspektywy psychologii behawioralnej i psychiatrii; Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Wyzwania dla wychowania, profilaktyki i pomocy specjalistycznej.

Swoje doświadczenie zdobywa jako psycholog zajmuje się diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży (m.in.: zaburzenia lękowe,  zaburzenia eksternalizacyjne, całościowe zaburzenia rozwoju, problemy psychologiczne/emocjonalne, zaburzenia funkcjonowania społecznego oraz trudności wychowawcze), a także poradnictwem rodzicielskim.