Program studiów

Wybrane przedmioty kierunkowe:

 • Podstawy biologiczne funkcjonowania człowieka
 • Pomoc psychologiczna
 • Psychologia społeczna 
 • Trening umiejętności interpersonalnych 
 • Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości
 • Psychologia dzieci i młodzieży
 • Psychologia emocji i motywacji
 • Elementy prawa dla psychologów
 • Filozofia z elementami etyki
 • Koncepcje psychologiczne człowieka
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Podstawy socjologii
 • Psychologia w rozwoju człowieka
 • Warsztaty komunikacji i prezentacji
 • Metodologia badań psychologicznych
 • Statystyka
 • Psychologia organizacji i zarządzania
 • Psychologia osobowości
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Poznawcza psychologia społeczna
 • Psychologia procesów poznawczych
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Warsztat umiejętności psychologicznych
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychologia konsumencka
 • Psychometria
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Diagnoza inteligencji
 • Diagnoza osobowości
 • Diagnoza procesów poznawczych
 • Narzędzia informatyczne w diagnostyce psychologicznej
 • Psychopatologia
 • Wprowadzenie do diagnostyki psychologicznej
 • Caoching i mentoring
 • Diagnoza małego dziecka
 • Psychologia Internetu
 • Praktyka zawodowa
 • Przygotowanie studenta do rynku pracy
 • Seminarium magisterskie
Przedmioty specjalnościowe - psychologia sądowa
 • Diagnoza i orzecznictwo psychologiczne i sądowe
 • Psychologia zeznań świadków
 • Prawne aspekty pracy psychologa
 • Resocjalizacja i psychologia penitencjarna
 • Seksuologia
 • Interwencja kryzysowa
 • Rodzina jako system w procesie sądowym
 • Kryminologia
   
Przedmioty specjalnościowe -psychologia kliniczna z psychoterapią
 • Warsztat pracy grupowej i socjoterapii
 • Nurty psychoterapeutyczne
 • Prowadzenie indywidualnej pomocy psychoterapeutycznej
 • Psychoterapia uzależnień
 • Psychologia rodziny i terapia par
 • Diagnoza i interwencja wobec sprawców i ofiar przestępstw
 • Seksuologia
 • Psychologia sądowa z kryminologią