Co zyskujesz studiując pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w WSB?

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Kierunek Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (forma stacjonarna) jest realizowany w ramach projektu EFS. 
To oznacza, że będziesz płacić mniej oraz, że będziesz studiować cztery lata zamiast pięciu (uzyskując te same uprawnienia).
Możesz zapisać się tylko do 30 października. Zajęcia już się rozpoczęły, jednak wciąż masz szansę dołączyć do grupy i nadrobić materiał.

O szczegóły pytaj w Biurze Rekrutacji. 
 

Będziesz przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz prowadzenia wszystkich zajęć wynikających z podstawy programowej w klasach początkowych szkoły podstawowej i w przedszkolach. Podczas studiów będziesz odbywał praktyki śródroczne i ciągłe w placówkach oświatowych, aby nabytą wiedzę teoretyczną odnieść do edukacyjnej rzeczywistości oraz nabyć umiejętności praktyczne.

Profil studiów nastawiony jest głównie na zdobycie praktycznych umiejętności. Masz możliwość przygotowania projektów i uzyskania feedbacku od praktyków. Część zajęć prowadzona jest w formie wizyt studyjnych oraz obserwacji uczestniczących w placówkach specjalistycznych. Zajęcia specjalistyczne są prowadzone przez praktyków posiadających aktualną wiedzę oraz ekspertów z obszarów opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
Organizujemy dodatkowe szkolenia, dzięki którym nabędziesz praktyczne umiejętności przydatne w pracy z podopiecznymi. 

Oferowane specjalności zostały zaprojektowane odpowiednio do zmieniających się potrzeb społecznych i zmieniającego się rynku pracy.

Organizujemy dodatkowe wykłady otwarte z inspirującymi ludźmi.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

prowadzić zajęcia edukacyjne, w sposób kompetentny przekazując wiedzę i umiejętności
dowiesz się, jak indywidualizować proces nauczania oraz zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne uczniów
wspierać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, środków dydaktycznych i form organizacyjnych
stosować zasady i formy współpracy z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną
posługiwać się przepisami prawa dotyczącego systemu oświaty oraz statusu zawodowego nauczycieli

Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 

 • szczegółowe metodyki przedmiotowe
 • trudności w uczeniu się i strategie ich przezwyciężania
 • stymulowanie rozwoju dziecka i metodyka pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • kształcenie języka dziecka
 • integracja sensoryczna...

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w cztery lata!
Studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku realizowane będą w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt obejmujący studia Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna trwa 4 lata i zakończy się w roku 2023 dla jego uczestników uzyskaniem tytułu magistra.


WSB w Gdańsku podpisała także trzy umowy partnerskie z zagranicznymi Uczelniami:

 • Uniwersytet w Salento
 • Uniwersytet Masaryka w Brnie
 • Uniwersytet Preszowski w Preszowie na Słowacji

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w WSB.

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia

Parter - pokój 004
Aleja Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk

E-mail: rekrut@wsb.gda.pl
Tel.: 58 522 75 19/21

Godziny otwarcia:
 • pn-wt: 08:00-16:00
 • śr: 08:00-14:00
 • cz: 08:00-13:00
 • pt: 11:00-16:00
Pobierz stronę do PDF