Co zyskujesz studiując pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w WSB?

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Będziesz przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz prowadzenia wszystkich zajęć wynikających z podstawy programowej w klasach początkowych szkoły podstawowej i w przedszkolach. Podczas studiów będziesz odbywał praktyki śródroczne i ciągłe w placówkach oświatowych, aby nabytą wiedzę teoretyczną odnieść do edukacyjnej rzeczywistości oraz nabyć umiejętności praktyczne.

Profil studiów nastawiony jest głównie na zdobycie praktycznych umiejętności. Masz możliwość przygotowania projektów i uzyskania feedbacku od praktyków. Część zajęć prowadzona jest w formie wizyt studyjnych oraz obserwacji uczestniczących w placówkach specjalistycznych. Zajęcia specjalistyczne są prowadzone przez praktyków posiadających aktualną wiedzę oraz ekspertów z obszarów opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
Organizujemy dodatkowe szkolenia, dzięki którym nabędziesz praktyczne umiejętności przydatne w pracy z podopiecznymi. 

Organizujemy dodatkowe wykłady otwarte z inspirującymi ludźmi.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

prowadzić zajęcia edukacyjne, w sposób kompetentny przekazując wiedzę i umiejętności
dowiesz się, jak indywidualizować proces nauczania oraz zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne uczniów
wspierać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, środków dydaktycznych i form organizacyjnych
stosować zasady i formy współpracy z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną
posługiwać się przepisami prawa dotyczącego systemu oświaty oraz statusu zawodowego nauczycieli

Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 

  • szczegółowe metodyki przedmiotowe
  • trudności w uczeniu się i strategie ich przezwyciężania
  • stymulowanie rozwoju dziecka i metodyka pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • kształcenie języka dziecka
  • integracja sensoryczna...
Zobacz program studiów

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

WSB w Gdańsku podpisała także trzy umowy partnerskie z zagranicznymi Uczelniami:

  • Uniwersytet w Salento
  • Uniwersytet Masaryka w Brnie
  • Uniwersytet Preszowski w Preszowie na Słowacji
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji Studiów I stopnia

Parter - pokój 004
Aleja Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk

E-mail: rekrut@wsb.gda.pl
Tel.: 58/522 75 19/21

Godziny otwarcia:
  • pn-pt: 09:00-15:00
Pobierz stronę do PDF