Program studiów

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

  • wybrane elementy prawa karnego i prawa wykroczeń
  • systemy bezpieczeństwa państw
  • zarządzanie ryzykiem
  • ratownictwo medyczne
  • techniczne i fizyczne metody zabezpieczania osób i mienia
  • aspekty prawne i kryminalistyczne badania dokumentów
  • analizy kryminalne